برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي ارتباط استرس شغلي و فرسودگي شغلي در پرسنل پرستاري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پرستاری داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
 
چکیده: 

مقدمه و هدف: فرسودگي شغلي به صورت احساس خستگي هيجاني، مسخ شخصيت و کاهش کفايت فردي تعريف مي شود. فرسودگي شغلي پاسخ به استرس هاي مزمن کار است. پرسنل پرستاري به دليل ماهيت حرفه خود مستعد فرسودگي شغلي هستند. هدف از مطالعه حاضر تعيين ارتباط استرس شغلي و فرسودگي شغلي در پرسنل پرستاري بيمارستان البرز کرج در سال 1387 بود.
روش کار: اين يک مطالعه اي توصيفي همبستگي بود که از روش نمونه گيري آسان استفاده شد و 90 نفر از پرسنل پرستاري بيمارستان البرز کرج در اين مطالعه شرکت نمودند. اطلاعات توسط پرسشنامه خود گزارشي جمع آوري گرديد. ابزار بکار رفته شامل: فرم اطلاعات دموگرافيک، پرسشنامه فرسودگي شغلي ماسلاچ و پرسشنامه تنيدگي شغلي بود. داده ها توسط نرم افزار
SPSS و با استفاده از آمار توصيفي، آزمون تي و آناليز واريانس يکطرفه و کاي دو تحليل گرديد.
نتايج: يافته ها نشان داد که
%86.7 از پرستاران استرس شغلي متوسط، %57.8 خستگي عاطفي متوسط، %52.2 مسخ شخصيت خفيف و 64.4% موفقيت فردي پاييني داشتند. ارتباط آماري معني داري بين استرس شغلي با خستگي عاطفي (P= 0.036)، مسخ شخصيت (P= 0.000) و کفايت فردي (P= 0.003) وجود داشت.
نتيجه نهايي: به نظر مي رسد استرس شغلي اثر منفي بر فرسودگي شغلي دارد. مداخلاتي در جهت کاهش استرس شغلي و تقويت منابع مقابله با آن مي تواند به کاهش فرسودگي شغلي در پرسنل پرستاري کمک نمايد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ضیغمی محمدی، ش.، و اصغرزاده حقیقی، س. (1390). بررسی ارتباط استرس شغلی و فرسودگی شغلی در پرسنل پرستاری. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا (مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان), 19(2 (مسلسل 36)), 42-49. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=164498Vancouver : کپی

ضیغمی محمدی شراره، اصغرزاده حقیقی سولماز. بررسی ارتباط استرس شغلی و فرسودگی شغلی در پرسنل پرستاری. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا (مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان). 1390 [cited 2021September18];19(2 (مسلسل 36)):42-49. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=164498IEEE : کپی

ضیغمی محمدی، ش.، اصغرزاده حقیقی، س.، 1390. بررسی ارتباط استرس شغلی و فرسودگی شغلی در پرسنل پرستاری. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا (مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان), [online] 19(2 (مسلسل 36)), pp.42-49. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=164498. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 486 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی