نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي سطح سرمي ديگوکسين در بيماران بستري در بيمارستان اکباتان همدان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان
 
چکیده: 
زمينه و هدف: گليکوزيدهاي قلبي از داروهاي قديمي در درمان نارسايي قلب مي باشند و امروزه ديگوکسين که از اعضاي اين گروه است کاربرد باليني وسيعي دارد. به دليل کوچک بودن ايندکس درماني، کوچکترين تغيير در خصوصيات کينتيکي دارو مي تواند سطح سرمي سمي از دارو ايجاد کند. هدف از اين تحقيق بررسي سطح سرمي ديگوکسين در بيماران بستري در بيمارستان اکباتان همدان در سال 1384 بود.روش کار: اين تحقيق يک پژوهش توصيفي- مقطعي بودکه در آن 225 بيمارکه به هر دليل در بخش قلب و ريه بيمارستان اکباتان بستري شدند و تحت درمان با ديگوکسين قرار داشتند، تشکيل مي داد. سطح سرمي دارو توسط HPLC اندازه گيري و در مورد هر بيمار پرسشنامه اي که ضميمه مي باشد و شامل خصوصيات دموگرافيک، وضعيت باليني و داروهايي که دريافت مي کند مي باشد توسط مجري تکميل مي گرديد. داده ها پس از جمع آوري با استفاده از آزمونهاي آماري تي، آناليز واريانس و ضريب همبستگي اسپيرمن تجزيه و تحليل و P<0.05 به عنوان سطح معني دار در نظر گرفته شده است.نتايج: نتايج حاصل از اين پژوهش نشان مي دهد که سطح سرمي ديگوکسين در 76.9 درصد بيماران در طيف درماني، 8.9 درصد در طيف ناکافي، 5.8 درصد در طيف بينابيني و 8.4 درصد در طيف سمي مي باشد. بيماراني که شاخص توده بدني کوچکتري داشتند، از سطح سرمي ديگوکسين بالاتري برخوردار بودند.نتيجه نهائي: مي توان گفت با وجود اينکه سطح سرمي ديگوکسين بصورت معمول در بيماران بستري در بيمارستان اکباتان اندازه گيري نميشود ولي سطح سرمي ديگوکسين در بيماران بستري در بيمارستان اکباتان از سطح مطلوبي برخوردار است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

زراعتی، ف.، و قراخانی، م.، و نادی، ا.، و عراقچیان، م.، و عصاری، م.، و فرجو، م.، و فلاح، م. (1390). بررسی سطح سرمی دیگوکسین در بیماران بستری در بیمارستان اکباتان همدان. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا (مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان), 19(2 (مسلسل 36)), 31-35. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=164492Vancouver : کپی

زراعتی فاطمه، قراخانی محسن، نادی ابراهیم، عراقچیان ملیحه، عصاری محمدجواد، فرجو محمدهادی، فلاح محمد. بررسی سطح سرمی دیگوکسین در بیماران بستری در بیمارستان اکباتان همدان. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا (مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان). 1390 [cited 2022July02];19(2 (مسلسل 36)):31-35. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=164492IEEE : کپی

زراعتی، ف.، قراخانی، م.، نادی، ا.، عراقچیان، م.، عصاری، م.، فرجو، م.، فلاح، م.، 1390. بررسی سطح سرمی دیگوکسین در بیماران بستری در بیمارستان اکباتان همدان. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا (مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان), [online] 19(2 (مسلسل 36)), pp.31-35. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=164492. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 105 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی