نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1377 , دوره  - , شماره  5 ; از صفحه 332 تا صفحه 332 .
 
عنوان مقاله: 

اثرات شوري بر فتوسنتز ارقام گندم حساس و متحمل به شوري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است