برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1391 , دوره  26 , شماره  2 الف ; از صفحه 207 تا صفحه 218 .
 
عنوان مقاله: 

جذب عناصر غذايي و عملکرد کلزا در شرايط شور زير تاثير سودوموناس هاي فلورسنت توليدکننده آنزيم ACC- دآميناز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* خوی، کیلومتر 5 جاده ترانزیت خوی سلماس، دانشگاه آزاد اسلای، واحد خوی، کدپستی: 175-58135
 
چکیده: 

تجمع نمك در خاکهاي مناطق خشک و نيمه خشک يكي از مهمترين تنش هاي غير زنده اي است كه به طور گسترده اي بر توليد گياهان زراعي تاثير مي گذارد. اين پژوهش به منظور بررسي تاثير سودوموناس هاي فلورسنت توليدکننده آنزيم ACC- دآميناز بر رشد و ميزان جذب عناصر غذايي کلزا در سطوح مختلف شوري اجرا شد. آزمايش بصورت فاکتوريل در پايه طرح کاملا تصادفي با چهار تکرار در شرايط کنترل شده و در گلخانه صورت گرفت. فاکتور باکتري شامل سودوموناس فلورسنس، سويه هاي 11 و 108 و سودوموماس پوتيدا سويه هاي 169 و 196 و يک تيمار بدون باکتري به عنوان شاهد، فاکتور شوري شامل شوري هاي 0.335 (به عنوان شاهد)، 5، 10 و 15 دسي زيمنس بر متر از منبع آب شور طبيعي بود. نتايج نشان داد که تلقيح با باکتري هاي منتخب در تعديل اثرات مضر شوري در دوره رشد رويشي و زايشي کلزا موثر بوده است. با افزايش در شوري جذب پتاسيم و کلسيم کاهش ولي، غلظت سديم و کلر افزايش يافت. مقايسه ميانگين نتايج نشان داد که در هر سطح شوري مورد مطالعه، تلقيح با سويه هاي منتخب باكتري باعث کند شدن روند کاهش در ميزان عناصر غذايي ضروري، زيست توده و عملکرد دانه در اثر شوري بوده است. به طوري که تلقيح باکتري هاي با توان توليد ACC دآميناز، توانست مقدار جذب عناصر غذايي و عملکرد کلزا را در شرايط شور بهبود بخشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 97
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی