برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1389 , دوره  14 , شماره  52 ; از صفحه 65 تا صفحه 73 .
 
عنوان مقاله: 

گنجايش تثبيت پتاسيم و ويژگي هاي بار در شماري از خاک هاي آهکي استان همدان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد
 
چکیده: 

تثبيت پتاسيم به وسيله کاني هاي رسي فرآيند مهمي است که قابليت دسترسي پتاسيم توسط گياهان را تحت تاثير قرار مي دهد. اطلاعات درباره تثبيت پتاسيم در خاک هاي همدان محدود است. هدف اين پژوهش تعيين ظرفيت تثبيت پتاسيم و شاخص تثبيت پتاسيم در 10 نمونه از خاک هاي سطحي استان همدان و ارتباط آنها با ويژگي هاي بار بود. بار صفحات چهار وجهي خاک ها پس از اشباع کردن خاک ها با کلريد ليتيم و حرارت دادن در دماي 300 درجه سلسيوس براي کاهش بار صفحه هشت وجهي به نزديک صفر تعيين شد. ظرفيت تثبيت پتاسيم با افزودن 6 غلظت مختلف پتاسيم با استفاده از نمک کلريد پتاسيم و سه چرخه متناوب خشک و مرطوب شدن تعيين شد. نتايج نشان داد که دامنه گنجايش تبادل کاتيوني صفحات چهار وجهي و هشت وجهي به ترتيب 16.0- 4.6 و 4.9- 0.8 سانتي مول بار در کيلوگرم بود. دامنه تغييرات گنجايش تبادل کاتيوني بخش معدني و آلي به ترتيب 20.9- 6.1 و 9.7- 0.97 سانتي مول بار در کيلوگرم بود. گنجايش تثبيت پتاسيم با افزايش کاربرد پتاسيم افزايش يافت. ميانگين ظرفيت تثبيت پتاسيم خاک ها در دامنه 175.3- 58.2 ميلي گرم در کيلوگرم خاک بود. شاخص تثبيت پتاسيم در دامنه 0.67- 0.23 بود. شاخص تثبيت پتاسيم با گنجايش تبادل کاتيوني صفحه هشت وجهي، گنجايش تبادل کاتيوني کل، گنجايش تبادل کاتيوني بخش معدني، گنجايش تبادل کاتيوني بخش آلي، پتاسيم تبادلي و پتاسيم غيرتبادلي هم بستگي معني داري داشت. نتايج اين پژوهش نشان داد که شاخص تثبيت پتاسيم در خاک هاي مطالعه شده تغييرات زيادي داشت. بنابراين اين ويژگي بايد در آزمون خاک پتاسيم در نظر گرفته شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 116
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی