نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1383 , دوره  1 , شماره  2 ; از صفحه 95 تا صفحه 103 .
 
عنوان مقاله: 

پيش بيني كوتاه مدت سرمازدگي محصولات با استفاده از رايطه دماي نقطه شبنم و دماي حداقل شهر مشهد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است