برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1391 , دوره  12 , شماره  25 ; از صفحه 195 تا صفحه 218 .
 
عنوان مقاله: 

پياده سازي مدل آمايشي کشاورزي با استفاده از سيستم استنتاج فازي و سيستم اطلاعات جغرافيايي مطالعه موردي؛ شهرستان مرودشت

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، خیابان قدس، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
 
چکیده: 

بهره برداري بهينه و اصولي از منابع طبيعي سرزمين و ساماندهي کاربري اراضي بر اساس توان طبيعي اکولوژيکي آن، نقش مهمي در مديريت محيط زيست و جلوگيري از تخريب آن در راستاي توسعه پايدار دارد. ارزيابي توان اکولوژيکي به عنوان هسته مطالعات زيست محيطي با پيشگيري از بحران هاي محتمل، بستر مناسبي را براي برنامه ريزي زيست محيطي فراهم مي آورد. از آنجا که تعيين مقدار دقيق توان هر عرصه از سرزمين براي کاربري هاي مختلف تقريبا غيرعملي است، با بکارگيري منطق فازي به عنوان منطق مدل سازي مي توان بستري را براي مدل سازي در شرايط عدم اطمينان فراهم ساخت. از اينرو، در اين پژوهش براي پياده سازي بهتر مدل ارزيابي توان اکولوژيکي کشاورزي از روش سيستم استنتاج فازي و سيستم اطلاعات جغرافيايي بهره گرفته شد. نتايج بدست آمده از منطقه مرودشت، نشان مي دهد که با استفاده از اين سيستم مي توان ارزيابي توان اکولوژيکي سرزمين را نزديکتر به واقعيت مدلسازي نمود. سيستم هاي استنتاج فازي از عبارت هاي زباني براي ارائه ارتباط بين ورودي ها و خروجي هاي مشاهده اي يک سامانه استفاده مي نمايند. لذا با توجه به منطق اين روش، اعتمادپذيري به اين روش نسبت به ديگر روش ها بيشتر است. نتايج آناليز حساسيت پارامترها در روش بکار گرفته، نمايانگر کارايي روش  FISجهت مطالعات آمايش سرزمين بويژه در مطالعات ارزيابي توان اکولوژيکي مي باشد که عمده ترين دلايل آن مي تواند پيکسل پايه بودن روش در ارزيابي توان اکولوژيکي و در نظر گرفتن بحث عدم قطعيت در داده هاي ورودي (فازي سازي داده هاي ورودي) باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 101
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی