برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تغيير پروفايل اسيدهاي چرب بافت چربي اپيکارد در خرگوشهاي تغذيه شده با رژيم غذايي پرکلسترول

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه بیوشیمی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور مرکز تهران، تهران، ایران
 
چکیده: 

زمينه و اهداف: يافته هاي اخير نشان داده است كه شرايين کرونري فاقد بافت چربي اپيکارد، عليه پيشرفت آترواسکلروزيس محافظت شده هستند، بطوريکه بافتهاي چربي با خاصيت آتروژنيکي بالا، ميزان تبادل بالايي از اسيدهاي چرب، با ديواره شرايين مجاور خود را دارند. همچنين گزارش شده که ترکيب چربيهاي رژيم غذايي، تنوع و مقدار اسيدهاي چرب در بافت چربي را تعيين مي کند. با توجه به خاصيت آتروژنيکي متفاوت اسيدهاي چرب گوناگون، در مطالعه حاضر تاثير رژيم غذايي غني از کلسترول بر الگوي اسيدهاي چرب بافتهاي چربي اپيکارد در خرگوشها مورد بررسي قرار گرفت.
مواد و روش ها: 16 خرگوش سفيد نيوزيلندي به طور تصادفي به دو گروه مساوي تقسيم شدند. گروه کنترل رژيم استاندارد (نرمال) دريافت کرد، در حاليکه گروه آزمايش با رژيم غذايي غني از کلسترول طي دو ماه تغذيه شد. در پايان خرگوشها بيهوش و 1 الي 5 ميلي گرم بافت چربي اپيکارد جدا گرديد و تركيب اسيدهاي چرب بافتهاي چربي به روش گاز كروماتوگرافي تعيين مقدار شدند.
يافته ها: رژيم غذايي با کلسترول بالا، موجب افزايش معني دار
LDL و تري گليسريد و کاهش معني دار HDL گرديد. بعد از دو ماه در بافت چربي اپيکارد، اسيدهاي چرب 16:0، 18:1t و SFA افزايش معني دار (P<0.05) نشان داد، در حاليکه اسيدهاي چرب 12:0، 18:1، 18:2، 18:3، MUFA، PUFA، w3 ، w6 يک کاهش معني داري (P<0.05) داشت.
نتيجه گيري: مصرف رژيم غذايي غني از کلسترول در طي دو ماه موجب افزايش معني دار اسيدهاي چرب آتروژن و کاهش معني دار اسيدهاي چرب ضد آتروژن در بافت چربي اپيکارد مي گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 92
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی