برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثر بخشي درمان بهزيستي بر استرس و بهزيستي روانشناختي زنان نابارور

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: ناباروري يکي از مشکلات مهم بهداشت جهاني است که داراي ابعاد جسمي، رواني و اجتماعي مي باشد. شيوع مشکلات روانشناختي در افراد نابارور و به خصوص زنان نابارور بالا تخمين زده شده است. مطالعه حاضر با هدف بررسي تاثير درمان بهزيستي بر ميزان استرس و بهزيستي روانشناختي زنان نابارور مراجعه کننده به مرکز ناباروري منتصريه مشهد انجام شد.
روش کار: مطالعه حاضر، مطالعه اي شبه آزمايشي با پيش آزمون، پس آزمون در دو گروه آزمايش و کنترل مي باشد که در تابستان 1390 بر روي زنان نابارور مراجعه کننده به مرکز ناباروري منتصريه مشهد انجام شد. 22 زن نابارور واجد شرايط شرکت در پژوهش با استفاده از روش نمونه گيري در دسترس انتخاب و به طور تصادفي در دو گروه آزمايش (11 نفر) و کنترل (11 نفر) قرار گرفتند. گروه آزمايش به مدت 8 جلسه هفتگي تحت درمان بهزيستي قرار گرفتند و در مقابل گروه کنترل درماني دريافت نکردند. گردآوري داده ها با استفاده از مقياس استرس) DASS-21 پرسشنامه افسردگي، اضطراب و استرس) و پرسشنامه بهزيستي روانشناختي انجام شد.
يافته ها: پس از پايان جلسات درماني بين گروه آزمايش و کنترل از نظر استرس و بهزيستي روانشناختي تفاوت معني داري وجود داشت. ميزان بهزيستي روانشناختي در گروه آزمايش افزايش ((p<0.05 و به تبع آن استرس کاهش ((p<0.05 معني داري داشت.
نتيجه گيري: درمان بهزيستي بر کاهش استرس و افزايش بهزيستي روانشناختي زنان نابارور موثر است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 378
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی