برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي ميزان درز لبه اي در سه نوع روکش به روش غيرمستقيم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه دندانپزشکی ترمیمی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 
چکیده: 

سابقه و هدف: تطابق مارجينال مناسب يکي از ضروريات درمان هاي موفق روکش بوده و در صورت عدم دستيابي به اين مهم، بروز ريزنشت، پوسيدگي، آسيب به دندان هاي پايه و تسهيل ايجاد بيماري هاي پريودنتال محتمل خواهد بود. براين اساس، تحقيق حاضر با هدف مقايسه ميزان گپ مارجينال (درز لبه اي) در ژاکت کراون پرسلني (Super Porcelain, EX-3) و روکش هاي کامپوزيتي indirect از جنس GC Gradia و Signum انجام شد.
مواد و روشها: در يک تحقيق تجربي-آزمايشگاهي، يک داي فلزي از يک دندان پره مولر ساخته شد و سپس 30 قالب در شرايط يکسان ريخته شده و بعد از اطمينان از عدم وجود حباب و تخلخل، به صورت تصادفي براي روکش هاي کامپوزيتي
indirect از جنس GC Gradia و Signum و ژاکت کراون پرسلني (Super Porcelain, EX-3) آماده شدند. روکش ها روي داي فلزي اصلي مطابقت يافته و بعد از نشستن کامل و بدون نقص در finishing line، با استفاده از استريوميکروسکوپ ارزيابي شدند. اندازه گيري ها در 8 نقطه (در يک ميلي متري خط خاتمه تراش) انجام شد (نقاط باکال، لينگوال، مزيال، ديستال، مزيوباکال، ديستوباکال، مزيولينگوال و ديستولينگوال). براين اساس، 8 Jig ساخته شده، در مجموع 240 بار اندازه گيري صورت گرفته و اعداد برحسب ميکرون ثبت شدند. آناليزهاي آماري نيز با آزمون هاي ناپارامتري Kruskal-wallis و Mann-whitney U انجام شدند.
يافته ها: درز لبه اي روکش هاي کامپوزيتي
indirect از نوع GC Gradia از 43.63±13.40 (در ديستال) تا 74.53±28.03 ميکرون (در نقطه ديستولينگوال) و درز لبه اي روکش هاي کامپوزيتي از جنس Signum+ نيز از 39.08±17.68 (در ديستال) تا 95.44±30.66 ميکرون (در مزيولينگوال) و درز لبه اي روکش هاي پرسلني از 29.08±9.38 ميکرون در نقطه لينگوال تا 84.53±15.47 ميکرون در نقطه ديستولينگوال متفاوت بودنتايج تحقيق در مجموع نشان داد در بيشتر نقاط اندازه گيري شده (نقاط مزيال، ديستال، مزيوباکال، ديستوباکال و مزيولينگوال)، هيچ تفاوت آماري معني داري از نظر مقادير درز لبه اي بين سه نوع روکش وجود نداشته و تفاوت ها فقط در نقاط باکال، لينگوال و ديستولينگوال از نظر آماري معنا دار بوده است.
نتيجه گيري: با در نظر گرفتن مقادير درز لبه اي قابل قبول در پيشينه هاي تحقيقاتي، روکش هاي کامپوزيتي مورد بررسي شرايط لازم براي کاربرد در محيط باليني را از لحاظ درز لبه اي داشته و مي توان از آنها در درمان هاي روکش استفاده نمود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

معزی زاده، م.، و جابری انصاری، ز.، و ششمانی، م. (1390). بررسی میزان درز لبه ای در سه نوع روکش به روش غیرمستقیم. مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (JOURNAL OF DENTAL SCHOOL SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE), 29(4 (پی در پی 91) (ویژه نامه)), 328-337. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=161339Vancouver : کپی

معزی زاده مریم، جابری انصاری زهرا، ششمانی مهسان. بررسی میزان درز لبه ای در سه نوع روکش به روش غیرمستقیم. مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (JOURNAL OF DENTAL SCHOOL SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE). 1390 [cited 2021September27];29(4 (پی در پی 91) (ویژه نامه)):328-337. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=161339IEEE : کپی

معزی زاده، م.، جابری انصاری، ز.، ششمانی، م.، 1390. بررسی میزان درز لبه ای در سه نوع روکش به روش غیرمستقیم. مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (JOURNAL OF DENTAL SCHOOL SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE), [online] 29(4 (پی در پی 91) (ویژه نامه)), pp.328-337. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=161339. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 94 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی