نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1390 , دوره  25 , شماره  4 ; از صفحه 368 تا صفحه 377 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي تاثير روش هاي شيميايي و غير شيميايي در مديريت علف هاي هرز در راستاي کاهش مصرف علف کش ها در چغندرقند

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه گیاه پزشکی، دانشگاه دوستی ملل روسیه
 
چکیده: 
به منظور بررسي امکان استفاده از آرايش هاي مختلف کاشت، کنترل مکانيکي و شيميايي جهت مهار علف هاي هرز و نيز کاهش مصرف علف کش در چغندرقند، آزمايشي در سال 1388 در مزرعه تحقيقاتي موسسه تحقيقات گياه پزشکي واقع در کرج جاده مشکين دشت، اجرا شد. آزمايش به صورت کرت هاي دو بار خرد شده بر پايه طرح بلوک هاي کامل تصادفي با چهار تکرار به اجرا در آمد. آرايش کاشت به عنوان عامل اصلي در سه سطح شامل کشت تک رديفه با پشته هاي 60 سانتي متر، کشت دو رديفه با پشته هاي 60 سانتي متر و کشت تک رديفه با پشته هاي 50 سانتي متر بود. زمان انجام کنترل مکانيکي به عنوان عامل فرعي در سه سطح شامل حذف مکانيکي علف هاي هرز در مراحل 4 تا6 برگي، 10 تا 12 برگي و 14 تا 16 برگي چغندر قند منظور گرديد. کاربرد علف کش به عنوان عامل فرعي فرعي در دو سطح شامل متاميترون به اضافه آميخته (فن مديفام + دس مديفام + اتوفوميست) و تري فلوسولفورون-متيل به اضافه آميخته (فن مديفام + دس مديفام + اتوفوميست) در نظر گرفته شد. نتايج نشان داد که دربين تيمارهاي مورد بررسي، کنترل مکانيکي و تيمار علف کش تاثير معني داري بر تراکم و زيست توده توليدي توسط علف هاي هرز داشتند. تاثير تيمار آرايش کاشت نيز بر زيست توده علف هاي هرز معني دار شد، که بيشترين اثر را کشت دو رديفه با پشته هاي 60 سانتي متر داشت. در مجموع، حذف مکانيکي علف هاي هرز در مرحله 4 تا 6 برگي چغندرقند علف کش ترکيبي متاميترون به اضافه آميخته (فن مديفام + دس مديفام + اتوفوميست) بر زيست توده و تراکم علف هاي هرز موثر بودند. علاوه بر اين، در اغلب موارد، تاثير قابل ملاحظه اي از تيمارهاي آزمايش بر صفات چغندرقند مشاهده نشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

زرگر، م.، و نجفی، ح.، و زند، ا.، و میقانی، ف. (1390). ارزیابی تاثیر روش های شیمیایی و غیر شیمیایی در مدیریت علف های هرز در راستای کاهش مصرف علف کش ها در چغندرقند. (حفاظت گیاهان) پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, 25(4), 368-377. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=161258Vancouver : کپی

زرگر میثم، نجفی حسین، زند اسکندر، میقانی فریبا. ارزیابی تاثیر روش های شیمیایی و غیر شیمیایی در مدیریت علف های هرز در راستای کاهش مصرف علف کش ها در چغندرقند. (حفاظت گیاهان) پژوهش های حفاظت گیاهان ایران. 1390 [cited 2022August16];25(4):368-377. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=161258IEEE : کپی

زرگر، م.، نجفی، ح.، زند، ا.، میقانی، ف.، 1390. ارزیابی تاثیر روش های شیمیایی و غیر شیمیایی در مدیریت علف های هرز در راستای کاهش مصرف علف کش ها در چغندرقند. (حفاظت گیاهان) پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, [online] 25(4), pp.368-377. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=161258. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 309 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی