برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1390 , دوره  14 , شماره  4 ; از صفحه 24 تا صفحه 37 .
 
عنوان مقاله: 

اثر مهاري سلول هاي بنيادي مشتق از خون قاعدگي بر توليد سلول هاي دندريتيک از منشا مونوسيت هاي خون محيطي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* ایران، تهران، کدپستی: 1411713116، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پزشکی، گروه ایمنی شناسی
 
چکیده: 

هدف: سلول هاي بنيادي خون قاعدگي از نظر عملکردي و فنوتيپي به سلول هاي بنيادي مزانشيمي شبيه هستند. سلول هاي بنيادي مزانشيمي فعاليت و توليد سلول هاي دندريتيک را مهار مي کنند؛ اما درباره تاثير سلول هاي بنيادي خون قاعدگي بر سلول هاي سيستم ايمني اطلاعات کمي وجود دارد. در مطالعه حاضر، تاثير اين سلول ها بر تمايز سلول هاي دندريتيک از مونوسيت بررسي شد.
مواد و روش ها: خون قاعدگي از خانم هاي سالم در دوره قاعدگي تهيه شد. سلول هاي تک هسته اي چسبان جدا شده و پس از دو هفته کشت، سلول هاي بنيادي خون قاعدگي به دست آمدند. سلول هاي مونوسيت در حضور سايتوکين هاي اينترلوکين 4 و فاکتور محرک کلوني گرانولوسيت-مونوسيت به سمت سلول هاي دندريتيک در حضور و عدم حضور سلول هاي بنيادي خون قاعدگي، تمايز داده شدند. پس از 5 روز ميزان توليد نشانگرهاي سلول هاي دندريتيک و مونوسيت اندازه گيري شد. ميزان توليد سايتوکين اينترلوکين 6 نيز در مايع رويي کشت ها اندازه گيري شد
.
نتايج: در حضور سلول هاي بنيادي خون قاعدگي، درصد سلول هاي داراي نشانگرهاي سلول هاي دندريتيک
(CD1a) و مونوسيت (CD14) به ترتيب کاهش و افزايش معني داري را نشان داد. ميزان توليد اينترلوکين 6 در مايع رويي هم کشتي سلول هاي بنيادي خون قاعدگي با مونوسيت افزايش معني داري داشت.
نتيجه گيري: مطالعه حاضر نشان داد سلول هاي بنيادي خون قاعدگي تمايز سلول هاي مونوسيت به دندريتيک را مهار مي کنند. اين اثر مي تواند به افزايش توليد سايتوکين اينترلوکين 6 نسبت داده شود. با توجه به محاسني که براي سلول هاي بنيادي خون قاعدگي ذکر شده، اين سلول ها مي توانند جايگزين مناسبي براي سلول هاي بنيادي مزانشيمي در کارهاي باليني آينده باشند
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 265
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی