نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1390 , دوره  3 , شماره  3 ; از صفحه 358 تا صفحه 370 .
 
عنوان مقاله: 

اثر افزايش غلظت‌ دي اکسيد کربن بر شاخص هاي رشد کنجد (.Sesamum indicum L) و تاج خروس (.Amaranthus retroflexus L) و قدرت رقابت آنها

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 
چکیده: 
دي اکسيد کربن يکي از مهمترين نهاده‌ هاي لازم براي رشد گياهان زراعي محسوب مي ‌شود. اين بررسي به منظور تاثير غلظت ‌هاي مختلف دي اکسيد کربن بر برخي صفات مورفولوژيکي و فيزيولوژيکي کنجد (Sesamum indicum L.) و تاج خروس (Amaranthus retroflexus L.) در شرايط گلخانه در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با دو فاکتور و سه تکرار در جعبه ‌هايي به طول 50، عرض 30 و ارتفاع 30 سانتي متر انجام شد. فاکتور اول شامل غلظت ‌هاي مختلف دي اکسيد کربن (365، 520 و 750 قسمت در ميليون) و فاکتور دوم رقابت درون گونه‌ اي و بين گونه ‌اي بود که براي هر کدام از گياهان کنجد و تاج خروس به طور جداگانه انجام شد. نتايج نشان داد که با ازدياد غلظت دي اکسيد کربن ارتفاع، تعداد ميانگره، طول ميانگره و وزن خشک ساقه اصلي کنجد افزايش و براي تاج خروس کاهش يافت. تعداد و طول شاخه ‌هاي جانبي و وزن خشک آنها تحت تاثير معني ‌دار غلظت ‌هاي مختلف دي اکسيد کربن قرار گرفت، به طوري که افزايش غلظت دي اکسيد کربن تاثير مثبت بر گياه کنجد و اثر منفي بر تاج خروس داشت. با افزايش غلظت دي اکسيد کربن اثر مثبت بر عملکرد دانه کنجد و اثر منفي بر عملکرد دانه تاج خروس داشت. در کنجد اثر رقابت معني ‌دار بود و رقابت بين گونه ‌اي برتري داشت. اثر غلظت ‌هاي مختلف دي اکسيد کربن بر ميزان فتوسنتز و تعرق در کنجد و تاج خروس معني ‌دار بود. همچنين ازدياد غلظت دي اکسيد کربن منجر به افزايش ميزان فتوسنتز و تعرق در کنجد و کاهش آنها در تاج خروس شد. صفات ريشه از جمله سطح، مجموع طول و وزن خشک ريشه در گياه کنجد تحت تاثير معني دار غلظت‌ هاي مختلف دي اکسيد کربن قرار گرفت، به طوري که با ازدياد غلظت دي اکسيد کربن افزايش نشان دادند، ولي در گياه تاج خروس سطح، متوسط قطر، مجموع طول و وزن خشک ريشه با افزايش غلظت دي اکسيد کربن کاهش نشان داد. نسبت ريشه به اندام هوايي تحت تاثير معني‌ دار غلظت‌ هاي مختلف دي اکسيد کربن بود. اين نسبت با ازدياد غلظت دي اکسيد کربن در گياه کنجد و در گياه تاج خروس افزايش داد. به طور کلي، نتايج نشان داد که افزايش غلظت دي اکسيد کربن در کنجد به عنوان يک گياه سه کربنه و گرمادوست، باعث برتري از نظر رشد و توليد خواهد شد و در تاج خروس افزايش غلظت دي اکسيد کربن تاثيري بر توليد آن نداشت، ولي درجه حرارت بالاي ناشي از افزايش غلظت دي اکسيد کربن باعث کوتاهي طول دوره رشد و کاهش سرعت رشد و توليد مي ‌شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

گلدانی، م.، و نصیری محلاتی، م.، و شور، م. (1390). اثر افزایش غلظت‌ دی اکسید کربن بر شاخص های رشد کنجد (.Sesamum indicum L) و تاج خروس (.Amaranthus retroflexus L) و قدرت رقابت آنها. بوم شناسی کشاورزی, 3(3), 358-370. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=161181Vancouver : کپی

گلدانی مرتضی، نصیری محلاتی مهدی، شور محمود. اثر افزایش غلظت‌ دی اکسید کربن بر شاخص های رشد کنجد (.Sesamum indicum L) و تاج خروس (.Amaranthus retroflexus L) و قدرت رقابت آنها. بوم شناسی کشاورزی. 1390 [cited 2022May28];3(3):358-370. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=161181IEEE : کپی

گلدانی، م.، نصیری محلاتی، م.، شور، م.، 1390. اثر افزایش غلظت‌ دی اکسید کربن بر شاخص های رشد کنجد (.Sesamum indicum L) و تاج خروس (.Amaranthus retroflexus L) و قدرت رقابت آنها. بوم شناسی کشاورزی, [online] 3(3), pp.358-370. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=161181. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 673 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی