برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تعيين حساسيت کلستريديوم ديفيسيل هاي جدا شده از پرسنل مرکز آموزشي و درماني امام رضا (ع) تبريز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه باکتری و ویروس شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
 
چکیده: 

زمينه و اهداف: تعيين حساسيت کلستريديوم ديفيسيل در آزمايشگاه ها بطور روتين انجام نمي شود. هدف از اين مطالعه تعيين حساسيت آنتي بيوتيکي کلستريديوم ديفيسيل هاي جدا شده از پرسنل بيمارستان و ارزيابي درصد جداسازي اين باکتري از مدفوع توسط سه روش مختلف براي اولين بار در تبريز بود.
مواد و روش ها: تعداد 100 نمونه مدفوع پرسنل درماني بيمارستان جمع آوري و سه روش استاندارد بيهوازي: کشت مستقيم در محيط
CCFA، کشت در محيط آگار خوندار پس از غني سازي با 0.1% املاح صفراوي و شوک الکلي بر روي آنها اجرا گرديد. کلني هاي مشکوک با بوي مخصوص طويله اسب از طريق تستهاي بيوشيميائي تعيين هويت شدند. تمام ايزوله ها با روش ديسک ديفيوژن نسبت به 14 آنتي بيوتيک تعيين حساسيت گرديدند. حداقل غلظت ممانعتي (MIC) ايزوله ها با استفاده از E.test در مقابل وانکومايسين و مترونيدازول تعيين شد.
يافته ها: يکصد نمونه مدفوع از پرسنل شامل
66% مونث و %34 مذکر جمع آوري گرديد. نتايج نشان دادند که تفاوت سني و جنسي در اين تحقيق از نظر آماري معني دار نبود (0.16=P، P=0.12). تعداد 18 کلستريديوم ديفيسيل از پرسنل 13 بخش بيمارستان جدا گرديد. بيشترين تعداد از بخش هاي داخلي و ICU (هر کدام 5 ايزوله) وکمترين از اورتوپدي و فيزيوتراپي (هر کدام 1 ايزوله) جدا گرديد. هيچ ايزوله مقاومي نسبت به وانکوميسين و مترونيدازول با روشهاي ديسک ديفيوژن و E-test مشاهده نگرديد.
تمام ايزوله ها نسبت به پلي ميکسين
B و سفترياکسون 100% مقاوم بودند. ميزان جداسازي کلستريديوم ديفيسيل با روش هاي غني سازي 0.1% صفرا و الکل شوک بطور معني داري بالاتر از کشت در محيط CCFA مي باشد (0.04 =P، P=0.02).
نتيجه گيري: پرسنل مرکز آموزش- درماني امام رضا (ع) مي تواند به عنوان منبع ذخيره اي آلودگي کلستريديوم ديفيسيل باشد. کليه ايزوله ها حساس به آنتي بيوتيک هاي وانکوميسين و مترونيدازول بودند. ميزان جداسازي کلستريديوم ديفيسيل توسط روش هاي غني سازي بالاتر از کشت در محيط
CCFA است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

اخی، م.، و پیرزاده، ط.، و آقازاده، م.، و بافنده، ی.، و قوجازاده، م.، و مژده بر، م.، و پوراصغری، ب. (1390). تعیین حساسیت کلستریدیوم دیفیسیل های جدا شده از پرسنل مرکز آموزشی و درمانی امام رضا (ع) تبریز. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز, 33(6), 13-18. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=161137Vancouver : کپی

اخی محمدتقی، پیرزاده طاهره، آقازاده محمد، بافنده یوسف، قوجازاده مرتضی، مژده بر محسن، پوراصغری بهروز. تعیین حساسیت کلستریدیوم دیفیسیل های جدا شده از پرسنل مرکز آموزشی و درمانی امام رضا (ع) تبریز. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1390 [cited 2021April16];33(6):13-18. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=161137IEEE : کپی

اخی، م.، پیرزاده، ط.، آقازاده، م.، بافنده، ی.، قوجازاده، م.، مژده بر، م.، پوراصغری، ب.، 1390. تعیین حساسیت کلستریدیوم دیفیسیل های جدا شده از پرسنل مرکز آموزشی و درمانی امام رضا (ع) تبریز. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز, [online] 33(6), pp.13-18. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=161137>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 86 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی