برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1391 , دوره  6 , شماره  1 ; از صفحه 23 تا صفحه 28 .
 
عنوان مقاله: 

مطالعه تاثير مقادير مختلف کلسترول جيره بر ميزان هورمون ‌هاي جنسي سرم و رشد گناد‌ها در ماهي کپور معمولي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
 
چکیده: 

زمينه مطالعه: کلسترول جيره مي تواند به عنوان يک عامل موثر بر رشد گناد و هورمون هاي جنسي ماهي کپور معمولي باشد.
هدف: هدف از اين تحقيق بررسي تاثيرات کلسترول بر ميزان هورمون هاي جنسي (استروژن، تستوسترون، پروژسترون) بوده است.
روش کار: به اين منظور 90 قطعه ماهي کپور معمولي نابالغ به صورت کاملا تصادفي به 9 آکواريوم منتقل گرديدند. ماهي ‌ها به سه تيمار هر کدام با 3 تکرار شامل جيره 1% کلسترول، جيره
%0.5 کلسترول و شاهد (کمتر از 0.01% کلسترول) تقسيم شدند. پس از گذشت يک ماه ميزان هورمون هاي استروئيدي اندازه گيري گرديد.
نتايج: ميزان پروژسترون در گروه شاهد و گروه کلسترول
%0.5 و 1 به ترتيب 1.83±0.44، 2.45±0.44 و 2.62±0.44 نانوگرم بدست آمد. اين مقادير براي استروژن 3670.34±122.16، 3791.20±122.16 و 3836.78±122.16 پيکوگرم و تستوسترون به ترتيب 1.75±0.355، 2.09±0.355 و 2.25±0.355 نانوگرم بوده است. مقايسه ميانگين ها نشان داد که بيشترين ميزان وزن ماهي در گروه هاي با مصرف کلسترول 0.5 و 1% کلسترول بوده و کمترين آن در گروه شاهد بوده است.
نتيجه گيري ‌نهايي: نتايج نشان دهنده اثرات معني دار کلسترول بر ميزان هورمون هاي جنسي (استروژن، تستوسترون و پروژسترون)، وزن گناد، طول و وزن ماهي مي باشد که اين اثر بين دو غلظت کلسترول معني دار نبوده است. به طور کلي نتايج اين تحقيق نشان داد که جهت افزايش ميزان هورمون هاي جنسي در ماهي کپور معمولي مي توان از روش اضافه کردن ميزان
%0.5 کلسترول به جيره استفاده نمود.

اصل مقاله به صورت متن کامل انگليسي، در بخش انگليسي قابل رويت است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 95
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی