برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1391 , دوره  65 , شماره  1 ; از صفحه 83 تا صفحه 93 .
 
عنوان مقاله: 

شبيه سازي تغييرات مکاني در ويژگي هاي کيفي آب هاي زيرزميني با روش هاي زمين آمار (مطالعه موردي: دشت تهران-کرج)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران
 
چکیده: 

تغيير در کيفيت آب هاي زيرزميني که معمولا بر اثر مديريت غلط بهره برداري از آب زيرزميني رخ مي دهد، مقدمه اي بر تخريب ساير منابع چه به صورت مستقيم و چه به صورت غير مستقيم است. با توجه به اهميت منابع آبي زيرزميني به ويژه در نواحي خشک و نيمه خشک، و لزوم مديريت صحيح آن، اين پژوهش با هدف شبيه سازي تغييرات مکاني برخي ويژگي هاي کيفي آب هاي زيرزميني با تاکيد بر مصارف آشاميدني، به کمک روش هاي زمين آماري انجام شد. متغيرهاي کيفي انتخاب شده عبارتند از: سختي کل، يون کلر، سولفات و نيترات. نخست نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف- اسميرنوف بررسي و متغيرهاي غير نرمال به کمک تبديل لگاريتمي نرمال شدند. سپس تجزيه و تحليل واريوگرام و واريوگرام متقابل متغيرها براي انتخاب مدل مناسب انجام گرفت. ارزيابي صحت نتايج حاصل نيز با رويکرد ارزيابي متقابل و محاسبه مجذور ميانگين مربعات خطاي کمتر (RMSE) انجام شد. نتايج نشان داد روش کوکريجينگ (استفاده از متغير کمکي) داراي دقت برآورد بيشتري نسبت به ساير روش هاي زمين آماري مورد استفاده مي باشد، لذا درون يابي متغيرها با استفاده از روش کوکريجينگ انجام و در ادامه اقدام به پهنه بندي بر اساس استانداردهاي آب آشاميدني گرديد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

شیخ گودرزی، م.، و موسوی، س.، و خراسانی، ن. (1391). شبیه سازی تغییرات مکانی در ویژگی های کیفی آب های زیرزمینی با روش های زمین آمار (مطالعه موردی: دشت تهران-کرج). محیط زیست طبیعی (منابع طبیعی ایران), 65(1), 83-93. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=161083Vancouver : کپی

شیخ گودرزی مهدی، موسوی سیدحسن، خراسانی نعمت اله. شبیه سازی تغییرات مکانی در ویژگی های کیفی آب های زیرزمینی با روش های زمین آمار (مطالعه موردی: دشت تهران-کرج). محیط زیست طبیعی (منابع طبیعی ایران). 1391 [cited 2021April12];65(1):83-93. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=161083IEEE : کپی

شیخ گودرزی، م.، موسوی، س.، خراسانی، ن.، 1391. شبیه سازی تغییرات مکانی در ویژگی های کیفی آب های زیرزمینی با روش های زمین آمار (مطالعه موردی: دشت تهران-کرج). محیط زیست طبیعی (منابع طبیعی ایران), [online] 65(1), pp.83-93. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=161083>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 91 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی