4 SID.ir | بررسي عوامل محيطي موثر بر پراکنش اجتماعات گياهي مراتع در منطقه حفاظت شده بيجار
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

بررسي عوامل محيطي موثر بر پراکنش اجتماعات گياهي مراتع در منطقه حفاظت شده بيجار

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 
چکیده: 

در اين تحقيق رابطه بين پراکنش اجتماعات گياهي منطقه حفاظت شده بيجار با عوامل محيطي بررسي شده است. البته اجتماعات گياهي به روش نمود ظاهري تعيين شدند. سطح مناسب پلات نمونه برداري با توجه به نوع و پراکنش اجتماعات گياهي به روش سطح حداقل و تعداد پلات بعد از نمونه برداري اوليه با توجه به تغييرات پوشش گياهي به روش آماري تعيين شد. در هر اجتماع گياهي، نمونه برداري در طول 4 ترانسکت 300 متري انجام شد و در طول هر ترانسکت، 15 پلات 1 مترمربعي به فاصله 20 متر از هم قرار داده شد. در هر پلات نوع و تعداد گونه هاي گياهي موجود و درصد آنها تعيين شد. در هر اجتماع 6 پروفيل خاک در توزيع يکساني در داخل واحد نمونه برداري حفر شد که با توجه به مرز تفکيک افق ها در منطقه و نوع گياهان موجود از دو عمق 0- 20 و 20- 100 سانتي متري، نمونه خاک برداشت شد. از خصوصيات فيزيوگرافي، ارتفاع، شيب و جهت در نظر گرفته شد و از خصوصيات خاک رس، سيلت، شن، آهک، اسيديته، هدايت الکتريکي، ماده آلي و سنگريزه اندازه گيري شد. بعد از جمع آوري داده ها، به منظور تعيين عوامل تاثيرگذار بر پراکنش پوشش گياهي، از روش تجزيه مولفه هاي اصلي (PCA) با استفاده از نرم افزار PC-ORD استفاده شد. نتايج نشان داد که بين عوامل مورد بررسي و پراکنش پوشش گياهي رابطه وجود دارد و مهمترين خصوصيات محيطي موثر بر پراکنش اجتماعات گياهي منطقه، درصد رس، سيلت، شن، سنگريزه، آهک، ارتفاع و شيب است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 176
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی