برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1390 , دوره  4 , شماره  14 ; از صفحه 13 تا صفحه 25 .
 
عنوان مقاله: 

مکان يابي عرصه هاي مناسب پخش سيلاب با استفاده از فرايند سلسله مراتبي (AHP) در محيط سيستم اطلاعات جغرافيايي، مطالعه موردي: حوضه آبخيز گربايگان، دشت فسا، شيراز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه تهران
 
چکیده: 

مهمترين و اولين قدم در انجام پروژه طرح پخش سيلاب مکان يابي مناطق مستعد براي پخش آب و نفوذ دادن آن به داخل سفره هاي زيرزميني است. از اين جهت استفاده از سامانه هاي اطلاعات مکاني (GIS)، براي تعيين مناطق مستعد پخش سيلاب بدون استفاده سامانه تصميم گيري چند معياره و سيستم هاي تصميم گيري مقدور نمي باشد. در اين پژوهش ابتدا 9 پارامتر موثر شامل: شيب، ارتفاع، کاربري اراضي، ژئومرفولوژي، زمين شناسي، قابليت انتقال، ضخامت آبرفت، تراکم زهکشي و هدايت الکتريکي در مکان يابي پخش سيلاب در مدل فرايند سلسله مراتبي (AHP) به صورت زوجي مقايسه شده و وزن عوامل و پارامترها محاسبه گرديد. سپس لايه هاي اطلاعاتي اين 9 عامل در محيط GIS با استفاده از نرم افزارهاي  9.3 Arc GISتهيه و کلاسه بندي شد. با در نظر گرفتن وزن هاي بدست آمده براي هر عامل و امتيازهاي که به خود اختصاص دارند، نقشه نهايي بر اساس مدل فرايند سلسله مراتبي (AHP) به 5 کلاس کاملا مناسب، مناسب، متوسط، نامناسب، کاملا نامناسب در سطح حوضه تعيين گرديد. نتايج حاصل نشان مي دهد که مناطق مستعد پخش سيلاب در واحدهاي کواترنري  PLQb ,Qscg ,Qgsc ,Qb ,Mm-1 ,Qc2قرارگرفته اند. همچنين از نظر ژئومرفولوژي و کاربري اراضي به ترتيب دهانه مخروط افکنه ها، دشت سرها و مراتع کم تراکم مکان هاي کاملا مناسب جهت پخش سيلاب مي باشد، مکان هاي يافته شده با موقعيت ايستگاه پخش سيلاب کوثر انطباق و هماهنگي دارد. از سوي ديگر شواهد و عرصه هاي بدست آمده دليل بر مناسب بودن انتخاب مدل (AHP) براي اين پروژه مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 202
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی