برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1391 , دوره  30 , شماره  1 ; از صفحه 50 تا صفحه 56 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه گير اوردنچر با اتچمنت ball در قدامي ترين و خلفي ترين موقعيت قرارگيري ايمپلنت ها بين سوراخ هاي چانه اي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پروتزهای دندانی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 
چکیده: 

سابقه و هدف: در پروتز متکي بر بافت و ايمپلنت(RP-5) ، ايمپلنت ها را مي توان در مکان هاي متفاوتي بين دو سوراخ چانه اي قرار داد. هدف از اين بررسي، مقايسه گير اوردنچرهاي متکي بر بافت و ايمپلنت با اتچمنت ball در قدامي ترين و خلفي ترين موقعيت ايمپلنت ها در محدوده سوراخ هاي چانه اي بود.
مواد و روشها: در بررسي تجربي آزمايشگاهي حاضر ابتدا يک مدل آزمايشگاهي فک پايين بي دندان، با استفاده از رزين آکريليک تهيه شد. سپس با استفاده از ميلينگ ماشين، دو جفت ايمپلنت به صورت قرينه در طرفين خط وسط و موازي با يکديگر در قدامي ترين و خلفي ترين موقعيت سمفيز، روي مدل گذاشته شدند. يک اوردنچر فلزي بر روي مدل تهيه شد. سپس over denture housing از جنس آکريل پختني، آماده و به قسمت قاب مانند اوردنچر در قدام آن متصل گرديد. پس از پيچ کردن ball abutment بر روي ايمپلنت ها، در دو موقعيت مختلف،attachment housing  و clinical insert داخل آن، درونover denture housing  قرار گرفتند. در بين مراحل مختلف با تراشover denture housing ، نمونه ها تعويض شدند. توسط ماشين زوئيک (zwick) با سرعت 51 ميلي متر در دقيقه نيروي کششي در جهت عمودي، اعمال گرديد. براي هر موقعيت پنج نمونه در نظر گرفته شد Maximum Dis lodging Force .(حداکثر نيرويي که اوردنچر تحمل مي کند و از مدل جدا نمي شود) براي هر نمونه اندازه گيري و ثبت گرديد. آزمون independent sample t براي تحليل آماري داده ها به کار رفت و نتايج با ضريب اطمينان %95 به دست آمد.
يافته ها: يافته هاي تحقيق نشان داد ميزان گير اوردنچر درموقعيت قدامي و خلفي ايمپلنت ها از نظر آماري، تفاوت معني داري ندارد (P>0.05).
نتيجه گيري: بر اساس نتايج اين تحقيق، ميزان گير اوردنچر در موقعيت هاي قدامي و خلفي ايمپلنت ها يکسان است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 111
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی