برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1391 , دوره  30 , شماره  1 ; از صفحه 40 تا صفحه 49 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثر موقعيت ايمپلنت بر گير و ثبات اوردنچرهاي متکي بر ايمپلنت در فک پايين

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پروتزهای دندانی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 
چکیده: 

سابقه و هدف: درمان بي دنداني با اوردنچر متکي بر ايمپلنت استاندارد درمان بي دنداني در آينده است. هدف از اين تحقيق مقايسه گير و ثبات اوردنچرهاي متکي بر ايمپلنت در سه موقعيت مختلف از قرارگيري ايمپلنت ها) ABDE) استخوان قدام فک پايين که به پنج ستون مساوي بين سوراخ هاي چانه اي با نام هاي A، B، C، D و E تقسيم مي شود)، 6AE6 (6 موقعيت اولين دندان مولر فک پايين است) و 6BD6) روي يک مدل بي دنداني فک پايين با استفاده از اوردنچر متکي بر ايمپلنت بود.
مواد و روشها: در مطالعه تجربي آزمايشگاهي حاضر يک مدل آزمايشگاهي آکريلي فک پايين با امکان قرارگيري ايمپلنت در شش محل در موقعيت هاي مولر اول سمت راست و چپ، حد فاصل دندان هاي لترال و کانين راست و چپ و حد فاصل دندان هاي پرمولر اول و دوم راست و چپ ساخته شد. بر روي اين مدل فک پايين يک اوردنچر فلزي منطبق ساخته، در مقابل محل هر ايمپلنت يک
housing اتچمنت از نوع Ball تعبيه گرديد، به نحوي که در آزمايش اول موقعيت هاي ABDE، در آزمايش دوم موقعيت هاي 6AE6 و در آزمايش سوم موقعيت هاي  6BD6داراي اتچمنت فعال باشند. به منظور اندازه گيري گير و ثبات اوردنچر در حالات و موقعيت هاي مختلف، توسط ماشين Zwick با سرعت 51 ميلي متر در دقيقه نيروي کششي در سه جهت عمودي، مايل و قدامي خلفي به اوردنچر فلزي وارد شد. هر آزمايش پنج بار انجام گرديد. سپس Maximum Dislodging Force يعني حداکثر نيرويي که اوردنچر تحمل مي کند تا به طور کامل از مدل جدا شود براي هر نمونه توسط دستگاه اندازه گيري شد. بررسي نرمال بودن توزيع داده ها توسط آزمون آماري Shapiro-Wilk و تساوي واريانس ها توسط آزمون Levene انجام گرفت. براي بررسي اثر سه عامل موقعيت ايمپلنت، نحوه اعمال نيرو و وضعيت بر متغير وابسته کمي ميزان نيرو از تحليل واريانس سه عامله (Three-way ANOVA) و براي مقايسه هاي دو به دو از روشTukey HSD  استفاده شد.
يافته ها: بر اساس تحليل واريانس سه طرفه اثر متقابل بين موقعيت ايمپلنت، نحوه اعمال کشش معني دار نبود (
(P=0.821. اما اثر متقابل معني دار ordinal بين موقعيت ايمپلنت با نحوه اعمال کشش وجود داشت (P<0.001). اثر موقعيت ايمپلنت و نحوه اعمال کشش نيرو اثر معني دار آماري بر ميزان نيرو داشتند (P<0.001). کمترين ميزان نيرو در موقعيت ABDE و بيشترين ميزان نيرو در موقعيت  6BD6ديده شد (ميانگين نيرو در موقعيت 64.51=ABDE نيوتن، ميانگين نيرو در موقعيت  66.06=6AE6نيوتن و ميانگين نيرو در موقعيت 68.54=6BD6 نيوتن). کمترين ميزان نيرو در کشش مايل و بيشترين نيرو در کشش عمودي ديده شد (ميانگين نيروي عمودي=87.95 نيوتن، نيروي مايل=48.10 نيوتن و نيروي قدامي-خلفي=63.06 نيوتن(.
نتيجه گيري: تحقيق حاضر نشان داد ميزان گير اوردنچر همچنين ميزان ثبات طرفي اوردنچر در برابر نيروي مايل در موقعيت 6BD6
بيشتر است. از طرف ديگر ميزان ثبات طرفي اوردنچر در برابر نيروي قدامي- خلفي در موقعيت 6BD6 بيشتر است. با قرار دادن ايمپلنت ديستالي در موقعيت خلفي تر گير و ثبات بيشتر مي شود. ميزان گير اوردنچر بيشتر از ثبات آن است. همچنين ميزان ثبات قدامي- خلفي از ثبات طرفي بيشتر است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

صدر، س.، و صبوری، ا.، و هادی، ع.، و مهشید، م. (1391). بررسی اثر موقعیت ایمپلنت بر گیر و ثبات اوردنچرهای متکی بر ایمپلنت در فک پایین. مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (JOURNAL OF DENTAL SCHOOL SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE), 30(1), 40-49. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=160851Vancouver : کپی

صدر سیدجلیل، صبوری ابوالفضل، هادی علیرضا، مهشید مینو. بررسی اثر موقعیت ایمپلنت بر گیر و ثبات اوردنچرهای متکی بر ایمپلنت در فک پایین. مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (JOURNAL OF DENTAL SCHOOL SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE). 1391 [cited 2021October27];30(1):40-49. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=160851IEEE : کپی

صدر، س.، صبوری، ا.، هادی، ع.، مهشید، م.، 1391. بررسی اثر موقعیت ایمپلنت بر گیر و ثبات اوردنچرهای متکی بر ایمپلنت در فک پایین. مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (JOURNAL OF DENTAL SCHOOL SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE), [online] 30(1), pp.40-49. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=160851. 

 
بازدید یکساله 109 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی