برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثر پيشينه علمي و تجربه هاي حركتي در موفقيت تحصيلي دانشجويان تربيت بدني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه پیام نور
 
چکیده: 

"پيشينه علمي" به آمادگي فرد براي يادگيري هدفهاي آموزشي گفته ميشود. دستاوردهاي پژوهشي نشان مي دهند، تجربه هاي حركتي و برخي از مولفه هاي پيشينه علمي در موفقيتهاي تحصيلي نقش مهمي دارند. اين پژوهش به منظور بررسي نقش تجربه هاي حركتي و برخي مولفه هاي پيشينه علمي شامل: نمره نظري آزمون ورود به دانشگاه، معدل ديپلم متوسطه و نوع ديپلم است كه روي موفقيت تحصيلي دانشجويان تربيت بدني دانشگاههاي دولتي كشور در سال 79 تا 80 انجام شده است. نتايج پژوهش نشان ميدهند كه همبستگي مثبت و معني دار آماري، بين نمره آزمون ورود به دانشگاه و نمره آزمون آمادگي جسماني با موفقيت تحصيلي وجود دارد. به علاوه، همبستگي مثبت و معني دار آماري بين نمره معدل ديپلم متوسطه با موفقيت تحصيلي ديده شده است. يافته هاي پژوهش، بالا بودن موفقيت تحصيلي دانشجويان با ديپلم رياضي فني را نسبت به ساير ديپلمه ها تأييد ميكند. به علاوه، نتايج تحقيق، حاكي از همبستگي آماري معني داري بين متغيرهاي معدل ديپلم و نمره آزمون ورودي با نمرات دوره هاي دانشگاهي است. روش تحقيق اين پژوهش همبستگي و علي - مقايسه اي (پس رويداد) بوده است. نمونه آماري آن، 460 دانشجوي كارشناسي تربيت بدني از دانشگاههاي دولتي هستند كه به شيوه خوشه اي تصادفي انتخاب شده اند. از آمارهاي تحليل رگرسيون استودنت و ضريب همبستگي براي تحليل داده ها استفاده شده است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 151
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی