برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1390 , دوره  7 , شماره  1 ; از صفحه 72 تا صفحه 80 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي وضعيت دريافت انرژي از درشت مغذي ‌‌ها و ارتباط آن با شاخص ‌هاي آنتروپومتري در جانبازان اصفهان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات امنیت غذایی، گروه تغذیه جامعه، دانشکده تغذیه و علوم غذایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: مطالعات گوناگون نشان دادند که دريافت درشت مغذي ‌ها در سبد غذايي جانبازان جنگ تحميلي کمتر از مقادير توصيه شده مي ‌باشد. در نتيجه جانبازان در معرض خطر عدم تعادل تغذيه ‌اي قرار دارند. هدف از انجام اين طرح، ارزيابي وضعيت دريافت درشت مغذي ‌ها و ترکيب بدن جانبازان شهر اصفهان بود.
روش ‌ها: اين تحقيق يک مطالعه توصيفي - تحليلي از نوع مقطعي بود. افراد مورد بررسي 106 نفر و جمعيت مورد مطالعه جانبازان با درصد جانبازي بالاي 10 درصد شهر اصفهان بودند. جمع‌ آوري اطلاعات با استفاده از پرسشنامه ‌هاي فرم اطلاعات عمومي و يادآمد 2 روزه خوراک انجام شد. بررسي داده‌‌ ها با نرم ‌افزار تغذيه‌ اي
N4 و نرم ‌افزار آماري SPSS10 انجام شد.
يافته‌ ها: در اين طرح به بررسي ميانگين دريافت درشت مغذي ‌‌هاي غذايي و شاخص ‌هاي تن سنجي در افراد جانباز پرداخته شد. همچنين مقايسه ميانگين دريافت درشت مغذي با مقادير توصيه شده (
RDA Recommended daily adequate يا RDA) و مقايسه ميانگين شاخص ‌هاي تن سنجي با مقادير استاندارد، انجام شد. ارتباط بين مقدار دريافت درشت مغذي ‌ها با شاخص ‌‌‌هاي تن سنجي نيز تعيين گرديد.
نتيجه ‌گيري: با توجه به يافته‌ هاي مطالعه، الگوي دريافت غذايي جانبازان نياز به اصلاح دارد. دريافت برخي از درشت مغذي‌‌ ها بيشتر از ميزان توصيه شده بود. با توجه به يافته‌‌ هاي مربوط به شاخص ‌هاي تن سنجي و ترکيب بدن در اين گروه که نشان مي ‌دهد ميزان چربي کل بيش از حد طبيعي است، مشخص مي ‌شود که فعاليت بدني منظم نقش مهمي براي ارتقاي سلامتي اين افراد دارد
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 89
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی