برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثر آکاربوز در کنترل متابوليک بيماران مبتلا به ديابت شيرين نوع 1

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه بیماریهای غدد و متابولیسم، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 
چکیده: 

مقدمه و هدف: داروي آکاربوز مهارکننده آنزيم آلفاگلوکوزيداز مي باشد که سبب تاخير جذب گلوکز از دستگاه-گوارش مي شود. در بعضي مطالعه ها، آکاربوز در کنترل بهتر قند خون در بيماران مبتلا به ديابت نوع يک موثر بوده است. بهمين منظور اين مطالعه با هدف تعيين اثرآکاربوز در کنترل متابوليک بيماران با ديابت شيرين نوع يک انجام گرديد.
روش كار: اين کارآزمايي باليني تصادفي شده دوسوکور بر روي بيماران با سن کمتر از 30 سال و ابتلا به ديابت نوع 1 به مدت حداقل يکسال و
HbA1C بيش تر از 7.5% انجام شد. معيارهاي خروج، کراتينين سرم بالاتر از 2 mg/dl، انسداد نسبي دستگاه گوارش و بيماري التهابي روده بود. 45 بيمار به مدت 12 هفته و به طور تصادفي در دو گروه مداخله و کنترل تحت مطالعه قرار گرفتند، دوز شروع آکاربوز 25 ميلي گرم سه بار در روز به مدت دو هفته و سپس 50 ميلي گرم سه بار در روز به مدت 10 هفته بود. HbA1C, Total cholesterol, HDL, LDL, TG, 2hpp, FBS, BMI و دوزاژ انسولين هر ماه مورد ارزيابي قرارگرفت و آناليز داده ها توسط آزمون مجذور کاي، دقيق فيشر و آزمون تي با استفاده از نرم افزار آماري SPSS 13 انجام شد.
نتايج: پس از مداخله BMI، FBS، 2hpp، HbA1C، TG، Total cholesterol و همچنين نياز به انسولين NPH و انسولين Regular در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل کاهش بيش تري داشت که اختلاف از نظر آماري معني دار بود. تغييرات LDL و HDL پس از مداخله نسبت به قبل از آن در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل از نظر آماري تفاوت معني داري نداشت. در طي مطالعه در گروه مداخله 48% بدون عارضه بودند 44% دچار نفخ، 4% دچار اسهال، 4% دچار درد شکم شدند و در هيچ موردي هايپوگليسمي ديده نشد.
نتيجه نهايي: با توجه به يافته ها، مشخص شد که افزودن آکاربوز به انسولين مي تواند در بهبود کنترل متابوليک و نيز کاهش شاخص توده بدن بيماران ديابتي نوع يک مفيد باشد
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 130
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی