9 SID.ir | اثر پي پرين در پارامترهاي بيوشيميايي ناشي از سميت کبدي استامينوفن در موش هاي سفيد بزرگ آزمايشگاهي
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

اثر پي پرين در پارامترهاي بيوشيميايي ناشي از سميت کبدي استامينوفن در موش هاي سفيد بزرگ آزمايشگاهي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بابل، دانشگاه علوم پزشکی، گروه فارماکولوژی
 
چکیده: 

سابقه و هدف: مسموميت با استامينوفن يکي از علل مهم آسيب هاي کبدي است. اين اثرات عمدتا ناشي از توليد متابوليت سمي (N-acetylp-benzoquinoneimine) NAPQI در اثر فعاليت آنزيمهاي سايتوکروم اکسيداز است. پي پرين داراي آثار آنتي اکسيداني بوده و همچنين CYP3A و CYP2E1 را مهار مي کند. در اين مطالعه نقش پي پرين به صورت پيش مداوا در سميت کبدي استامينوفن بررسي خواهد شد.
مواد و روشها: در اين مطالعه رت هاي نر نژاد ويستار
(250-150 گرم) که به 5 گروه 8 تايي، شامل گروه سالين، پي پرين ((10mg/kg، استامينوفن (در دو دوز 500 و 1000 mg/kg به فاصله 18 ساعت)، پي پرين به همراه استامينوفن و سيلاي مارين  (25mg/kg)به همراه استامينوفن تقسيم شدند، انجام گرديد. فعاليت آلکالين فسفاتاز(ALP) ، آلانين آمينو ترانسفراز (ALT) و آسپارتات آمينو ترانسفراز (AST) در سرم با کيتهاي مربوطه و فعاليت توتال آنتي اکسيدان به روش FRAP ارزيابي شد.
يافته ها: پي پرين به صورت پيش مداوا از افزايش بيش از حد
AST و ALT پس از مسموميت حاد با استامينوفن جلوگيري کرد (به ترتيب، 1108.65±1711.25 و 463.553±496 در مقايسه با گروه استامينوفن، 5934.73±3956.29 و 3413.47±19.14.57). ميزان توتال آنتي اکسيدان در گروه استامينوفن نسبت به گروه سالين و پي پرين بيشتر بود (به ترتيب، p<0.009 و.(p<0.003  اما نسبت به گروه پي پرين- استامينوفن و گروه سيلاي مارين- استامينوفن تفاوت از نظر آماري معني دار نبود.
نتيجه گيري: نتايج مطالعه نشان داد که پي پرين تا حدودي مي تواند از افزايش آنزيم هاي کبدي پس از مسموميت با استامينوفن جلوگيري کند. (ظرفيت آنتي اکسيداني در حضور پي پرين عليرغم انتظار کاهش يافت که احتمالا در اثر پاسخ بدني است) و احتمالا در حضور پي پرين نياز نيست بدن به طور واکنشي ظرفيت مقابله با
NAPQI را با آزاد کردن آنتي اکسيدان ها افزايش دهد به عبارتي، اثر آنتي اکسيداني پي پرين تا حد زيادي مصرف آنتي اکسيدان هاي بدني را کاهش مي دهد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 123
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی