برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير عصاره آبي گياه خاراشتر بر سنگ اگزالات کلسيم در کليه موش صحرايي نر نژاد ويستار دريافت کننده اتيلن گليکول

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* یاسوج، دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده پزشکی، گروه اورولوژی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: با توجه به اثبات اثر داروهاي گياهي مختلف در درمان سنگ کليه، هدف اين مطالعه بررسي اثرات عصاره آبي گياه خاراشتر بر پيشگيري از ايجاد سنگ اگزالات کلسيم در کليه موش صحرايي نر نژاد ويستار دريافت کننده اتيلن گليکول بود.
روش بررسي: در اين مطالعه تجربي 40 سر رت نر نژاد ويستار به طور تصادفي به 4 گروه مساوي تقسيم شدند. رت هاي گروه کنترل سالم و کنترل منفي به ترتيب آب معمولي و آب حاوي اتيلن گليکول 1 درصد دريافت کردند. گروه هاي پيشگيري با دوز کم و بالا، علاوه براتيلن گليکول 1 درصد در آب آشاميدني عصاره خاراشتر با دوزهاي  500و 1000 ميلي گرم بر کيلوگرم به صورت گاواژ روزانه دريافت کردند. جهت اندازه گيري فاکتورهاي بيوشيميايي ادرار در روزهاي صفر، 15 و 30 مطالعه نمونه ادرار 24 ساعته آنها جمع آوري شد. در پايان پژوهش پس از بيهوشي نمونه خون از رت ها گرفته شد و سپس کليه آنها خارج گرديد و از نظر تعداد تجمعات بلورهاي اگزالات کلسيم بررسي شد. داده ها با آزمون آماري آناليز واريانس يک طرفه تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: بين تعداد تجمعات بلورهاي اگزالات کلسيم در گروه هاي مورد بررسي تفاوت معني داري وجود نداشت (
p>0.05). مقايسه غلظت اگزالات ادرار در روز 30 نشان داد که گروه هاي پيشگيري و کنترل سالم نسبت به گروه کنترل منفي داراي اگزالات ادراري پايين تر بوده که اين تفاوت از اين نظر معني دار بود (p<0.05).
نتيجه گيري: عصاره آبي خاراشتر با کاهش ميزان اگزالات و افزايش سيترات ادرار در پيشگيري سنگ هاي کلسيم اگزالات در رت به عنوان يک مدل حيواني مناسب، تا حدودي موثر است، هر چند در ميزان کريستال هاي کلسيم اگزالات تاثيري ندارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

شفایی پور، ا.، و محرابی، ص.، و ملک زاده، ج.، و جان نثار، ر.، و صادقی، ه.، و وحدانی، ر.، و محمدی، ر. (1391). تاثیر عصاره آبی گیاه خاراشتر بر سنگ اگزالات کلسیم در کلیه موش صحرایی نر نژاد ویستار دریافت کننده اتیلن گلیکول. ارمغان دانش, 17(2 (پی در پی 68)), 129-138. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=159912Vancouver : کپی

شفایی پور اسما، محرابی صدراله، ملک زاده جان محمد، جان نثار رامین، صادقی هیبت اله، وحدانی راضیه، محمدی رضا. تاثیر عصاره آبی گیاه خاراشتر بر سنگ اگزالات کلسیم در کلیه موش صحرایی نر نژاد ویستار دریافت کننده اتیلن گلیکول. ارمغان دانش. 1391 [cited 2021April11];17(2 (پی در پی 68)):129-138. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=159912IEEE : کپی

شفایی پور، ا.، محرابی، ص.، ملک زاده، ج.، جان نثار، ر.، صادقی، ه.، وحدانی، ر.، محمدی، ر.، 1391. تاثیر عصاره آبی گیاه خاراشتر بر سنگ اگزالات کلسیم در کلیه موش صحرایی نر نژاد ویستار دریافت کننده اتیلن گلیکول. ارمغان دانش, [online] 17(2 (پی در پی 68)), pp.129-138. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=159912>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 231 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی