برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه فراواني نسبي استريدور بعد از اکستوباسيون با استفاده از لوله تراشه کافدار و لوله تراشه بدون کاف در اطفال 6-4 ساله

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* اهواز، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، دانشکده پزشکی، گروه بیهوشی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: لوله هاي تراشه به منظور تامين مسيري از ميان راه هوايي فوقاني طراحي شده اند. هدف اين مطالعه مقايسه فراواني نسبي استريدور بعد از اکستوباسيون با استفاده از لوله تراشه کافدار و لوله تراشه بدون کاف در اطفال 6-4 ساله بود.
روش بررسي: اين مطالعه کارآزمايي باليني بر روي 200 کودک 6-4 ساله در دو گروه مداخله و کنترل کانديد عمل جراحي الکتيو انجام شد. پس از القاي بيهوشي به يک روش ثابت، راه هوايي در گروه مداخله با لوله تراشه کافدار و در گروه کنترل با لوله تراشه بدون کاف باز شد. پس از خاتمه جراحي و برگشت از داروهاي بيهوشي لوله تراشه بيماران خارج مي شد. تعداد دفعات تعويض لوله تراشه و وجود استريدور 1 و 5 دقيقه بعد از اکستوباسيون بررسي شدند. همچنين متغيرهاي هموديناميک، اشباع اکسيژن خون شرياني و
تعداد تنفس نيز بررسي شدند. داده ها با استفاده از آزمون هاي آماري تي دانشجويي، مجذور کاي و فيشر تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: سن متوسط کودکان در گروه مداخله 59 ماه و در گروه کنترل 61 ماه بود. استريدور پس از اکستوباسيون در گروه کنترل
2.9 درصد و در گروه مداخله 9.2 درصد بود (p>0.05). نسبت تعويض لوله تراشه در گروه کنترل 10.9 درصد و در گروه مداخله 7.1 درصد بود (p>0.05).
نتيجه گيري: استفاده از لوله تراشه کافدار در کودکان 4 تا 6 ساله هيچ گونه تاثيري بر متغيرهاي هموديناميک، ميزان اشباع اکسيژن خون شرياني، تعداد تنفس و استريدور نداشت و در نتيجه آسيب راه هوايي که منجر به تغيير در اين متغيرها شود، وجود ندارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

جواهرفروش زاده، ف.، و پیپل زاده، م.، و اولی پور، ع.، و به آیین، ک.، و ژند، م. (1391). مقایسه فراوانی نسبی استریدور بعد از اکستوباسیون با استفاده از لوله تراشه کافدار و لوله تراشه بدون کاف در اطفال 6-4 ساله. ارمغان دانش, 17(2 (پی در پی 68)), 85-91. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=159881Vancouver : کپی

جواهرفروش زاده فاطمه، پیپل زاده محمدرضا، اولی پور علیرضا، به آیین کاوه، ژند محمدمهدی. مقایسه فراوانی نسبی استریدور بعد از اکستوباسیون با استفاده از لوله تراشه کافدار و لوله تراشه بدون کاف در اطفال 6-4 ساله. ارمغان دانش. 1391 [cited 2021April16];17(2 (پی در پی 68)):85-91. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=159881IEEE : کپی

جواهرفروش زاده، ف.، پیپل زاده، م.، اولی پور، ع.، به آیین، ک.، ژند، م.، 1391. مقایسه فراوانی نسبی استریدور بعد از اکستوباسیون با استفاده از لوله تراشه کافدار و لوله تراشه بدون کاف در اطفال 6-4 ساله. ارمغان دانش, [online] 17(2 (پی در پی 68)), pp.85-91. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=159881>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 43 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی