برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1391 , دوره  4 , شماره  1 ; از صفحه 1 تا صفحه 27 .
 
عنوان مقاله: 

پتروژنز گرانيتوئيدها، سن سنجي زيرکن به روش U-Pb، ژئوشيمي ايزوتوپ هاي Sr- Nd و رخداد مهم کاني سازي ترشياري در بلوک لوت، شرق ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پژوهشی اکتشاف ذخایر معدنی، شرق ایران، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 
چکیده: 

توده هاي نفوذي ترشيري (گرانيتوئيدها) در مناطق مختلفي از بلوک لوت در استان هاي خراسان رضوي و جنوبي مورد مطالعه قرار گرفت. عمده توده ها از نوع نيمه عميق با بافت پورفيري بوده و ترکيب آنها از ديوريت تا گرانيت متغير است، ولي غالبا مونزونيتي هستند. اين توده ها (به استثناي هيرد) متعلق به سري مگنتيت (نوع I) بوده و به طور عمده از نوع متاآلومينوس هستند. اغلب توده هاي نفوذي که کم و بيش نيز همراه با کاني سازي هستند از نوع غني از پتاسيم هستند، در حالي که توده هاي نفوذي بدون کاني سازي نجم آباد از نوع سديک است. ماگماي نجم آباد با توجه به مقدار Nb< 5 ppm، نسبت بالاي Zr/Nb >30، نسبت87Sr/86Sr  اوليه کمتر از 0.7053 و مقدار eNd در حدود 5.16+ در زون فرورانش و از اعماق بيشتر منشا گرفته و کمترين آلودگي با پوسته قاره اي را داشته است، در حالي که توده هاي منطقه کيبرکوه با بالاترين مقدار ppm Nb> 17، نسبت کم Zr/Nb< 2، نسبت87Sr/86Sr  اوليه بيش از 0.707 و مقدار eNd کمتر از 3- بيشترين اختلاط با پوسته قاره اي را نشان مي دهد. تهي شدگي شديد عناصر HREE در توده هاي نفوذي نجم آباد و نسبت (La/Yb)N بيش از 17 تا 23 نشان دهنده تشکيل ماگما در عمق پايداري گارنت است. بر پايه الگوي REE و مقدار Eu/Eu* بين 0.8 تا 1، توده هاي مناطق ماهرآباد، خوپيک، چاه شلجمي، ده سلم و کوه شاه، کالک آلکالن هستند و ماگماي آنها در شرايط اکسيدان تشکيل شده است، ولي کيبرکوه با مقدار Eu/Eu* کمتر از 0.8 با پوسته قاره اي احيايي آلوده شده است. توده هاي نفوذي همه مناطق غير از نجم آباد در محدوده مشترک ماگماي کالک آلکالن نرمال با آداکيتي قرار دارد، ولي توده هاي نجم آباد به ترکيب ماگماي آداکيتي شباهت دارند. سن گرانيتوئيدها بين ائوسن مياني تا اليگوسن تحتاني بوده و از 43.3 ميليون سال در کيبرکوه در شمال تا 33.3 ميليون سال در چاه شلجمي در جنوب کاهش مي يابد. مقدار نسبت87Sr/86Sr  اوليه نيز از شمال به جنوب همراه با کاهش سن توده هاي نفوذي از کيبرکوه به طرف چاه شلجمي، از 0.7077 به 0.7047 کاسته مي شود. توده هاي نفوذي ماهرآباد، خوپيک، ده سلم و چاه شلجمي مقدار eNd بين 0.5+ تا 2.49+ و مقدار نسبت87Sr/86Sr  اوليه کمتر از 0.7055 دارند که نشان دهنده ماگماي مشتق شده از ذوب بخشي پوسته اقيانوسي است. سن سنگ منشا گرانيتوئيدها (TDM) که بر اساس ايزوتوپ هاي Sm-Nd محاسبه شده است، نشان مي دهد که توده هاي نفوذي از پوسته هاي اقيانوسي با سن هاي متفاوتي منشا گرفته اند، به طوري که ماگماي منطقه کيبرکوه از قديمي ترين پوسته اقيانوسي در حال فرورانش (840 ميليون سال)، نشات گرفته و بيشترين آلايش پوسته اي را در طي صعود متحمل شده است. ولي توده هاي نجم آباد از يک پوسته اقيانوسي جوان تر (سن 360 ميليون سال) منشا گرفته و کمترين آلودگي را با پوسته دارند. ماگماي مناطق ده سلم و چاه شلجمي نيز که در برخي موارد ژئوشيمي متفاوتي با ماگماي مناطق ماهرآباد و خوپيک نشان مي دهند، از پوسته هاي اقيانوسي جداگانه اي منشا گرفته اند که حدود 200 ميليون سال با يکديگر اختلاف سني داشته اند. فاصله زماني بين 42 تا 33 ميليون سال قبل (ائوسن مياني تا اوايل اليگوسن)، مهمترين پنجره زماني کاني سازي در شرق ايران و محدوده استان خراسان جنوبي است. انواع کاني سازي مس- طلا پورفيري، طلاي مرتبط با توده هاي نفوذي احيايي، طلاي اپي ترمال سولفيد بالا، اسکارن آهن، رگه هاي Pb-Zn-Sb و IOCG شناسايي شده اند. لذا گرانيتوئيدهاي تشکيل شده در محدوده زماني 42 تا 33 ميليون سال که در بلوک لوت و شمال آن قرار دارند، براي اين مجموعه کاني سازي پتانسيل دارند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کریم پور، م.، و ملک زاده شفارودی، آ.، و فارمر، ج.، و استرن، چ. (1391). پتروژنز گرانیتوئیدها, سن سنجی زیرکن به روش U-Pb, ژئوشیمی ایزوتوپ های Sr- Nd و رخداد مهم کانی سازی ترشیاری در بلوک لوت, شرق ایران. زمین شناسی اقتصادی, 4(1), 1-27. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=159873Vancouver : کپی

کریم پور محمدحسن، ملک زاده شفارودی آزاده، فارمر جی.لنگ، استرن چاک. پتروژنز گرانیتوئیدها, سن سنجی زیرکن به روش U-Pb, ژئوشیمی ایزوتوپ های Sr- Nd و رخداد مهم کانی سازی ترشیاری در بلوک لوت, شرق ایران. زمین شناسی اقتصادی. 1391 [cited 2021May16];4(1):1-27. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=159873IEEE : کپی

کریم پور، م.، ملک زاده شفارودی، آ.، فارمر، ج.، استرن، چ.، 1391. پتروژنز گرانیتوئیدها, سن سنجی زیرکن به روش U-Pb, ژئوشیمی ایزوتوپ های Sr- Nd و رخداد مهم کانی سازی ترشیاری در بلوک لوت, شرق ایران. زمین شناسی اقتصادی, [online] 4(1), pp.1-27. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=159873. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 145 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی