برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1390 , دوره  15 , شماره  58 ; از صفحه 109 تا صفحه 122 .
 
عنوان مقاله: 

اثر کمپوست و شيرابه کمپوست بر رشد و ترکيب شيميايي جو بهاره و زيست فراهمي برخي عناصر غذايي در خاک آهکي لوم رسي و شني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
 
چکیده: 

کاربرد کمپوست و شيرابه کمپوست به عنوان کودهاي آلي، مي تواند سبب بهبود رشد گياه، جذب عناصر غذايي و افزايش زيست فراهمي عناصر غذايي در خاک شود. يک آزمايش فاکتوريل (2×4×4) در چارچوب طرح کاملا تصادفي براي ارزيابي اثر کمپوست و شيرابه کمپوست بر رشد و ترکيب شيميايي جو بهاره و همچنين زيست فراهمي برخي عناصر در خاک آهکي لوم رسي و شني در شرايط گلخانه اجرا گرديد. تيمارها شامل چهار سطح کمپوست (صفر، 15، 30 و 60 گرم در کيلوگرم)، چهار سطح شيرابه کمپوست (صفر، 10، 20 و 40 گرم در کيلوگرم) و دو محيط کشت (خاک لوم رسي و شني) با سه تکرار بود. نتايج نشان داد که با افزايش کمپوست و شيرابه کمپوست در خاک لوم رسي و شني وزن ماده خشک اندام هوايي، تعداد پنجه، تعداد سنبله و عملکرد دانه جو افزايش معني داري يافت. بيشترين وزن ماده خشک اندام هوايي و تعداد پنجه در دو محيط کشت در بالاترين سطح کمپوست يا شيرابه کمپوست و بيشترين تعداد سنبله و عملکرد دانه جو در کمترين سطح کمپوست و شيرابه کمپوست به دست آمد. کاربرد کمپوست در خاک لوم رسي و شني سبب افزايش معني دار غلظت نيتروژن، فسفر، آهن، منگنز، روي و مس در اندام هوايي و ريشه جو شد. ولي افزودن شيرابه کمپوست تنها سبب افزايش معني دار غلظت فسفر و آهن در اندام هوايي گياه شد. با افزايش سطوح کمپوست، غلظت نيتروژن نيتراتي، فسفر، آهن، منگنز، روي، مس و همچنين ميزان قابليت هدايت الکتريکي و ماده آلي در خاک لوم رسي و شني پس از برداشت جو افزايش يافت. افزودن شيرابه سبب افزايش معني دار غلظت آهن، روي، مس و ميزان ماده آلي و قابليت هدايت الکتريکي در دو محيط کشت شد. در تيمارهاي کمپوست و شيرابه کمپوست در دو محيط کشت، پس از برداشت گياه غلظت عناصر کم مصرف از حد بحراني بالاتر بود. بنابراين نياز به افزودن اين عناصر براي کشت بعدي نمي باشد. به طور کلي از کمپوست و شيرابه کمپوست مي توان به عنوان کود آلي مناسب در کشت جو استفاده نمود، هر چند به دليل شوري بالاي شيرابه کمپوست و عناصر سنگين موجود در کمپوست و شيرابه کمپوست در ميزان و دفعات کاربرد آنها به ويژه در خاک هاي شني بايد دقت کافي نمود. قبل از هر توصيه کودي، نتايج اين پژوهش بايستي در شرايط مزرعه نيز تاييد شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حاتم، ز.، و رونقی، ع. (1390). اثر کمپوست و شیرابه کمپوست بر رشد و ترکیب شیمیایی جو بهاره و زیست فراهمی برخی عناصر غذایی در خاک آهکی لوم رسی و شنی. علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی), 15(58), 109-122. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=159863Vancouver : کپی

حاتم زهرا، رونقی عبدالمجید. اثر کمپوست و شیرابه کمپوست بر رشد و ترکیب شیمیایی جو بهاره و زیست فراهمی برخی عناصر غذایی در خاک آهکی لوم رسی و شنی. علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی). 1390 [cited 2021July26];15(58):109-122. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=159863IEEE : کپی

حاتم، ز.، رونقی، ع.، 1390. اثر کمپوست و شیرابه کمپوست بر رشد و ترکیب شیمیایی جو بهاره و زیست فراهمی برخی عناصر غذایی در خاک آهکی لوم رسی و شنی. علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی), [online] 15(58), pp.109-122. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=159863. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 238 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی