آشفتگي`n2¦2¦sans-serif; font-size: 8pt" dir="ltr">2¦ - kw - kwsans-serif; font-size: 8pt" dir="ltr"> - kw sans-serif; font-size: 8pt" dir="ltr"> ، مدل هاي آشفتگي k، مدل هاي آشفتگي ksans-serif; font-size: 8pt" lang="FA">، مدل هاي آشفتگي k - w - wsans-serif; font-size: 8pt" dir="ltr"> - w وSST، خنک کاري لايه اي، توربين هاي گازي، روش حجم محدود، جريان آشفته" title="(Q2): sans-serif; font-size: 8pt"> وSST، خنک کاري لايه اي، توربين هاي گازي، روش حجم محدود، جريان آشفته">sans-serif; font-size: 8pt"> وSST، خنک کاري لايه اي، توربين هاي گازي، روش حجم محدود، جريان آشفته(Q2)" />
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1390 , دوره  13 , شماره  1 ; از صفحه 53 تا صفحه 62 .
 
عنوان مقاله: 

کاربرد مدل آشفتگي `n2¦ - kw در بررسي جريان آشفته خنک کاري لايه اي روي يک سطح تخت

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه هوائی شهید ستاری، تهران، ایران
 
چکیده: 
در اين تحقيق، مساله خنک کاري لايه اي از طريق يک رديف جت داراي مقطع مربعي که به صورت عمود وارد جريان عرضي مي شوند، مورد مطالعه قرار گرفته است. براي شبيه سازي اثرات آشفتگي جريان از رهيافت ميانگين گيري رينولدز معادلات ناوير- استوکس و مدل آشفتگي نسبتا جديد `n2¦ - kw به همراه مدل هاي دو معادله اي رايجي مثل k - w استاندارد و SST استفاده شده و نتايج حاصل با يکديگر مقايسه شده است. معادلات حاکم شامل معادلات بقاء جرم، اندازه حرکت و انرژي، با استفاده از روش حجم محدود و الگوريتم سيمپل روي يک شبکه چند بلوکي جابجا شده، با سازمان و غيريکنواخت گسسته سازي و حل شده اند. نسبت سرعت جت به جريان عرضي و عدد رينولدز جت به ترتيب برابر با 0.5 و 4700 در نظر گرفته شده است. نتايج به دست آمده نشان مي دهد که مدل `n2¦ - kw ساختارهاي آشفته پيچيده اين جريان را با دقت بيشتري در مقايسه با مدل هاي دو معادله اي k - w و SST شبيه سازي مي کند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
Font-Family : SymbolFont-Family : SymbolFont-Family : SymbolFont-Size : 8PtFont-Size : 8PtFont-Size : 8PtFont-Size : 8PtFont-Size : 8PtFont-Size : 8PtFont-Size : 8PtFont-Size : 8PtFont-Size : 8PtFont-Size : 8PtFont-Size : 8PtFont-Size : 8PtFont-Size : 8PtFont-Size : 8PtFont-Size : 8PtFont-Size : 8PtFont-Size : 8PtFont-Size : 8PtFont-Size : 8PtFont-Size : 8PtFont-Size : 8PtFont-Size : 8PtFont-Size : 8PtFont-Size : 8PtSpan >< Span Dir =Span >< Span Dir =Span >< Span Dir =Span >< Span Style =Span >< Span Style =Span >< Span Style =Span >< Span Style =Span >< Span Style =Span >< Span Style =Span >< Span Style =< Span Lang =< Span Lang =< Span Lang =< Span Lang =< Span Lang =< Span Lang =< Span Lang =< Span Lang =< Span Lang =< Span Lang =< Span Lang =< Span Lang =< Span Lang =< Span Style =< Span Style =< Span Style =< Span Style =< Span Style =< Span Style =< Span Style =< Span Style =< Span Style =< Span Style =< Span Style =< Span Style =< Span Style =< Span Style =< Span Style =< Span Style =< Span Style =< Span Style =< Span Style => - Span >< Span Style => - Span >< Span Style => - Span >< Span Style => - Span >< Span Style => - Span >< Span Style => - Span >< Span Style => - Span >< Span Style => - Span >< Span Style => - Span >< Span Style => - Span >< Span Style => - Span >< Span Style => - Span >< Span Style => - Span >< Span Style => - Span >< Span Style => - Span >< Span Style => - Span >< Span Style => - Span >< Span Style => - Span >< Span Style => - Span >< Span Style => - Span >< Span Style => - Span >< Span Style => ¥ Span > Sub >< Span Style => ¥ Span > Sub >< Span Style => ¥ Span > Sub >< Span Style => ¥ Span > Sub >< Span Style => ¥ Span > Sub >< Span Style => ¥ Span > Sub >< Span Style => ¥ Span > Sub >< Span Style =
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سلیمی، م.، و طیبی رهنی، م.، و رمضانی زاده، م.، و فرهادی آذر، ر. (1390). کاربرد مدل آشفتگي `n2¦ - kw در بررسی جریان آشفته خنک کاری لایه ای روی یک سطح تخت. مهندسی هوانوردی, 13(1), 53-62. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=159839Vancouver : کپی

سلیمی محمدرضا، طیبی رهنی محمد، رمضانی زاده مهدی، فرهادی آذر روزبه. کاربرد مدل آشفتگي `n2¦ - kw در بررسی جریان آشفته خنک کاری لایه ای روی یک سطح تخت. مهندسی هوانوردی. 1390 [cited 2021December09];13(1):53-62. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=159839IEEE : کپی

سلیمی، م.، طیبی رهنی، م.، رمضانی زاده، م.، فرهادی آذر، ر.، 1390. کاربرد مدل آشفتگي `n2¦ - kw در بررسی جریان آشفته خنک کاری لایه ای روی یک سطح تخت. مهندسی هوانوردی, [online] 13(1), pp.53-62. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=159839. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 125 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی