آشفتگي`n2¦2¦sans-serif; font-size: 8pt" dir="ltr">2¦ - kw - kwsans-serif; font-size: 8pt" dir="ltr"> - kw sans-serif; font-size: 8pt" dir="ltr"> ، مدل هاي آشفتگي k، مدل هاي آشفتگي ksans-serif; font-size: 8pt" lang="FA">، مدل هاي آشفتگي k - w - wsans-serif; font-size: 8pt" dir="ltr"> - w وSST، خنک کاري لايه اي، توربين هاي گازي، روش حجم محدود، جريان آشفته" title="(Q2): sans-serif; font-size: 8pt"> وSST، خنک کاري لايه اي، توربين هاي گازي، روش حجم محدود، جريان آشفته">sans-serif; font-size: 8pt"> وSST، خنک کاري لايه اي، توربين هاي گازي، روش حجم محدود، جريان آشفته(Q2)" />
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1390 , دوره  13 , شماره  1 ; از صفحه 53 تا صفحه 62 .
 
عنوان مقاله: 

کاربرد مدل آشفتگي `n2¦ - kw در بررسي جريان آشفته خنک کاري لايه اي روي يک سطح تخت

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه هوائی شهید ستاری، تهران، ایران
 
چکیده: 

در اين تحقيق، مساله خنک کاري لايه اي از طريق يک رديف جت داراي مقطع مربعي که به صورت عمود وارد جريان عرضي مي شوند، مورد مطالعه قرار گرفته است. براي شبيه سازي اثرات آشفتگي جريان از رهيافت ميانگين گيري رينولدز معادلات ناوير- استوکس و مدل آشفتگي نسبتا جديد `n2¦ - kw به همراه مدل هاي دو معادله اي رايجي مثل k - w استاندارد و SST استفاده شده و نتايج حاصل با يکديگر مقايسه شده است. معادلات حاکم شامل معادلات بقاء جرم، اندازه حرکت و انرژي، با استفاده از روش حجم محدود و الگوريتم سيمپل روي يک شبکه چند بلوکي جابجا شده، با سازمان و غيريکنواخت گسسته سازي و حل شده اند. نسبت سرعت جت به جريان عرضي و عدد رينولدز جت به ترتيب برابر با 0.5 و 4700 در نظر گرفته شده است. نتايج به دست آمده نشان مي دهد که مدل `n2¦ - kw ساختارهاي آشفته پيچيده اين جريان را با دقت بيشتري در مقايسه با مدل هاي دو معادله اي k - w و SST شبيه سازي مي کند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 191
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی