برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1390 , دوره  15 , شماره  58 ; از صفحه 243 تا صفحه 254 .
 
عنوان مقاله: 

پهنه بندي غلظت فلزات سنگين کروم، کبالت و نيکل در خاک هاي سه زير حوزه آبخيز استان همدان با استفاده از فناوري هاي GIS و زمين آمار

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 
چکیده: 

در ميان آلاينده هاي محيطي، فلزات سنگين به دليل غيرقابل تجزيه بودن و اثرات فيزيولوژيکي که بر موجودات زنده در غلظت هاي کم دارند، از اهميت خاصي برخوردارند. اين عناصر به دليل تحرک کم به مرور در خاک انباشته مي شوند. انباشت اين عناصر در خاک در نهايت باعث ورود آنها به چرخه غذايي و تهديد سلامت انسان و ساير موجودات مي شود. لذا بررسي توزيع غلظت عناصر سنگين جهت پايش آلودگي خاک و حفظ کيفيت محيط زيست ضروري است. اين تحقيق با هدف بررسي اثر کاربري اراضي کشاورزي و زمين شناسي بر ميزان غلظت فلزات سنگين و نقشه پهنه بندي آلودگي خاک با استفاده از داده هاي جمع آوري شده، سيستم اطلاعات جغرافيايي و زمين آمار انجام گرفت. با استفاده از روش نمونه برداري سيستماتيک تصادفي طبقه بندي شده، تعداد 135 نمونه خاک سطحي (20-0 سانتي متري) از منطقه اي به وسعت  7262کيلومترمربع جمع آوري و غلظت کل عناصر نيکل، کروم و کبالت و خصوصيات خاک شامل pH، ماده آلي و بافت آنها اندازه گيري شد. ميانگين غلظت عناصرCr:88.9±22.7 ، Co:17.6±3.5، Ni:63.1±17.7 ميلي گرم بر کيلوگرم به دست آمد و ميانگين اسيديته7.8  مي باشد که نشان دهنده قليايي بودن خاک منطقه مورد مطالعه است. براي پهنه بندي غلظت فلزات سنگين از روش هاي زمين آمار استفاده شد و با کمک آناليز همبستگي مکاني، مناسب ترين روش پهنه بندي با استفاده از توابع قدرمطلق ميانگين خطا و ميانگين اريبي خطا انتخاب گرديد. نقشه پهنه بندي غلظت فلزات سنگين کروم، کبالت و نيکل با استفاده از روش کريجينگ معمولي و مدل نمايي تهيه شد. تجزيه و تحليل نقشه پهنه بندي فلزات سنگين با کمک نقشه هاي زمين شناسي و کاربري اراضي نشان داد که پراکنش عناصر کروم، کبالت و نيکل با طبقات زمين شناسي مطابقت دارد. اما با الگوي کشاورزي مطابقت نداشت. از سوي ديگر با بررسي غلظت نمونه هاي واقع در مناطق بکر و دور از دسترس انسان به تفکيک طبقات سنگ بستر، مشخص شد در سنگ بسترهاي شيل، ماسه سنگ، سنگ دگرگوني و سنگ آهک به طور طبيعي غلظت اين عناصر بالا مي باشد. يافته هاي اين تحقيق اطلاعات مناسبي را در مورد توزيع غلظت فلزات سنگين کروم، کبالت و نيکل در منطقه مورد مطالعه ارائه مي کند که مي تواند به فرآيندهاي پايش و ارزيابي آلودگي فلزات سنگين در اراضي کشاورزي منطقه مورد بررسي کمک کند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 294
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی