نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي همبستگي پاسخ منفي با زمان نهفتگي کوتاه برانگيخته صوتي و پتانسيل عضلاني برانگيخته دهليزي در کودکان کم شنواي حسي عصبي عميق

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان شهید شاه نظری، کوچه نظام، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات توانبخشی، کدپستی: 13487-15459
 
چکیده: 
زمينه و هدف: پتانسيل عضلاني برانگيخته دهليزي و پاسخ منفي با زمان نهفتگي کوتاه برانگيخته صوتي دو پاسخ غيرحلزوني با منشاء احتمالي ساکول است. مطالعه حاضر با هدف تعيين درصد وجود دو پاسخ و بررسي ارتباط آنها در کودکان کم شنوا انجام شد.روش بررسي: اين مطالعه روي 30 کودک کم شنواي حسي عصبي عميق مادرزاد انجام شد. پتانسيل عضلاني برانگيخته دهليزي با ارائه محرک تن برست و پاسخ منفي با زمان نهفتگي کوتاه برانگيخته صوتي با ارائه محرک کليک ثبت گرديد. هر دو پاسخ در سطح شدت آستانه راه هوايي به صورت يک گوشي از طريق رسيور داخلي ثبت شدند.يافته ها: پتانسيل عضلاني برانگيخته دهليزي در 53.3 درصد کودکان و پاسخ منفي با زمان نهفتگي کوتاه برانگيخته صوتي در 40 درصد کودکان به دست آمد. بين درصد ثبت اين دو پاسخ، ارتباط معني داري وجود داشت (p= 0.005). جنسيت و گوش مورد بررسي بر نتايج آزمون ها تاثيري نداشت.نتيجه گيري: در نزديک به نيمي از کودکان کم شنوا، هر دو پتانسيل عضلاني برانگيخته دهليزي و پاسخ منفي با زمان نهفتگي کوتاه برانگيخته صوتي ثبت گرديد. اين يافته از يک سو به عدم تاثير کم شنوايي بر عملکرد ساختارهاي اتوليتي در برخي از کودکان و از سوي ديگر به احتمال وجود نقص دهليزي به همراه کم شنوايي عميق در گروه ديگر اشاره دارد. اين امر بر ضرورت بررسي عملکرد دستگاه دهليزي در کنار ساير ارزيابي ها براي اطلاع از عملکرد اين دستگاه تاکيد دارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

جعفری، ز.، و ملایری، س.، و رضازاده، ن.، و حاجی حیدری، ف. (1391). بررسی همبستگی پاسخ منفی با زمان نهفتگی کوتاه برانگیخته صوتی و پتانسیل عضلانی برانگیخته دهلیزی در کودکان کم شنوای حسی عصبی عمیق. (شنوایی شناسی) auditory and vestibular research, 21(1 (پیاپی 37)), 9-16. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=159730Vancouver : کپی

جعفری زهرا، ملایری سعید، رضازاده نیما، حاجی حیدری فریده. بررسی همبستگی پاسخ منفی با زمان نهفتگی کوتاه برانگیخته صوتی و پتانسیل عضلانی برانگیخته دهلیزی در کودکان کم شنوای حسی عصبی عمیق. (شنوایی شناسی) auditory and vestibular research. 1391 [cited 2022May24];21(1 (پیاپی 37)):9-16. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=159730IEEE : کپی

جعفری، ز.، ملایری، س.، رضازاده، ن.، حاجی حیدری، ف.، 1391. بررسی همبستگی پاسخ منفی با زمان نهفتگی کوتاه برانگیخته صوتی و پتانسیل عضلانی برانگیخته دهلیزی در کودکان کم شنوای حسی عصبی عمیق. (شنوایی شناسی) auditory and vestibular research, [online] 21(1 (پیاپی 37)), pp.9-16. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=159730. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 78 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی