برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي ارگونوميک وضعيت بدن حين انجام کار در پرستاران بخشهاي مراقبت ويژه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی گیلان
 
چکیده: 

مقدمه: شيوع بالاي اختلالات عضلاني- اسکلتي ناشي از کار به ويژه در مشاغلي چون پرستاري که با فعاليتهايي چون تغيير وضعيت بيماران همراه است، توجه متخصصان بهداشت حرفه اي را به لزوم کاربرد علم ارگونوميک جلب نموده است.
هدف: مطالعه حاضر با هدف تعيين ارگونوميک وضعيت بدن حين انجام تغيير وضعيت بيماران توسط پرستاران بخشهاي مراقبت ويژه انجام گرفته است.
روش کار: در اين مطالعه توصيفي مقطعي از نوع تحليلي، 91 پرستار شاغل در بخشهاي مراقبت ويژه 4 مرکز آموزشي درماني شهر رشت به روش سرشماري انتخاب و با استفاده از ابزاري دو بخشي شامل پرسشنامه مرتبط با مشخصات فردي و ابزار استاندارد بررسي سريع کل بدن (
REBA) از نظر وضعيت ارگونوميک بررسي شدند. داده ها با استفاده از روش خود ايفاء (در بررسي مشخصات فردي) و مشاهده (در بررسي ارگونوميک وضعيت بدن) گردآوري و با استفاده از آزمون هاي توصيفي و استنباطي در نسخه 16 SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج: نتايج اين مطالعه بيانگر آن است که نمره کسب شده اکثريت (
%77.7) واحدهاي مورد پژوهش، در مقياس ابزار ربا، در محدوده 7- 4 بوده است که تراز خطر متوسط و نياز ضروري به تغيير وضعيت را نشان مي دهد. تنها (%19.4) از واحدهاي مورد پژوهش در حين انجام تغيير وضعيت بيماران وضعيت ارگونوميک مطلوب داشتند که با سمت پرستار (P<0.007) و سابقه کار کمتر در بخش ويژه (P<0.0001) داراي ارتباط مستقيم معني دار بوده است.
نتيجه گيري: با توجه به نامطلوب بودن ارگونوميک کار در بيش از (
%80) موارد تغيير وضعيت بيماران توسط پرستاران، ضرورت توجه بيشتر به اين مقوله، تعيين عوامل موثر بر آن و برنامه ريزي هاي ضروري در زمينه ارتقاي اصول ارگونوميک بدن جهت بهبود وضعيت بدن حين کار و در نتيجه کاهش صدمات در پرستاران مشخص مي گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 166
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی