برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي ارتباط عوامل جمعيتي و ميزان استرس، اضطراب و افسردگي در پرستاران شاغل در بيمارستانهاي آموزشي منتخب شهر تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج)
 
چکیده: 

مقدمه: امروزه واکنشهاي هيجاني نامناسب مثل استرس، اضطراب و افسردگي بعنوان جزء شناخته شده و لاينفک پرستاري مدرن مطرح مي باشد که موجب مشکلات عديده اي براي پرستاران و بيماران مي گردد.
هدف: اين مطالعه با هدف تعيين ميزان افسردگي، اضطراب و استرس در پرستاران شاغل در بيمارستانهاي تابعه يک دانشگاه منتخب انجام پذيرفته است.
روش کار: در يک مطالعه توصيفي مقطعي 413 پرستار شاغل در بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه منتخب با استفاده از پرسشنامه اي مشتمل بر دو بخش مشخصات جمعيتي و پرسشنامه وضعيت افسردگي، اضطراب و استرس مورد بررسي قرار گرفتند.
نتايج: يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد که (
%25.8) از پرستاران از افسردگي، (%21.6) از اضطراب و (%47.6) از استرس رنج مي برند. يافته ها پژوهش مبين آن بود که بين ميزان افسردگي، اضطراب، استرس و وضعيت تاهل پرستاران ارتباط معناداري وجود دارد (P<0.05). بعلاوه رابطه بين ميزان افسردگي، استرس و جنسيت نيز معنادار بود (P<0.05).
نتيجه گيري: با توجه به يافته هاي پژوهش مي توان نتيجه گرفت که وجود عوامل تنش زاي شغلي و محيطي در حرفه پرستاري، احتمال بروز واکنش هاي هيجاني نظير افسردگي، اضطراب و استرس را افزايش مي دهد. نظر به اينکه پرستاران نقش مهمي در بهبود و ارتقاء سلامت افراد جامعه دارند رفع عوامل زمينه ساز، ايجاد کننده و تداوم بخش واکنشهاي هيجاني در پرستاران، به عنوان يک اولويت بهداشتي مطرح مي گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 699
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی