نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1383 , دوره  11 , شماره  2 ; از صفحه 127 تا صفحه 136 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير تنش شوري (كلريد سديم) بر رشد و تثبيت بيولوژيك نتيروژن در يازده رقم سويا

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
تاثير شوري (کلريد سديم) بر رشد و تثبيت بيولوژيک نيتروژن در يازده رقم سويا به نام هاي هيل، B.P, L.B.K، هاگ، دير، گرگان3، سحر، هابيت، ويليامز، L.W.K, J.K در قالب آزمايش فاکتوريل با طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي همراه با تيمارهاي صفر، 60، 30، 80 ميلي مول کلريد سديم در سه تکرار مورد بررسي قرار گرفت. اين آزمايش در محيط کشت شني و آبياري با محلول غذايي هوگلند بدون نيتروژن انجام شد. گياهچه ها بعد از 60 روز برداشت شده و سطح برگ، وزن خشک و قسمت هوايي و ريشه، تعداد گره و وزن خشک گره در هر بوته، درصد و عملکرد نيترئژن اندازه گيري شد. نتايج نشان داد که با افزايش شوري سطح برگ، وزن خشک قسمت هوايي و ريشه، تعداد گره و وزن خشک گره در هر بوته درصد و عملکرد نيتروژن کاهش مي يابد. در بين صفات اندازه گيري شده سطح برگ و وزن خشک گره با افزايش شوري، کاهش بيشتري را نسبت به ساير صفات نشان دادند. مقايسه ميانگين صفات اندازه گيري شده در ارقام مختلف نشان داد که ارقام دير و گرگان 3 از نظر توليد گره، سطح برگ، ماده خشک هر بوته و درصد عملکرد نيتروژن بهتر از ساير ارقام هستند در حاليکه ارقام B.P, L.W.K کمترين مقدار را دارا بودند. بررسي ميزان تحمل به شوري ارقام از طريق محاسبه شاخص حساسيت هر رقم نشان داد که ارقام دير و هيل بيشترين و ارقام L.W.K و ويليامز کمترين تحمل را نسبت به شوري دارند. با توجه به توليد ماده خشک زياد ارقام دير و گرگان3 و کمتر بودن ميزان حساسيت رقم دير و هيل مي توان از سه دير، گرگان3 و هيل در برنامه هاي اصلاحي استفاده نمود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

رستمی هیر، م.، و گالشی، س.، و سلطانی، ا.، و زینلی، ا. (1383). تاثیر تنش شوری (کلرید سدیم) بر رشد و تثبیت بیولوژیک نتیروژن در یازده رقم سویا. علوم کشاورزی و منابع طبیعی, 11(2), 127-136. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=15947Vancouver : کپی

رستمی هیر میترا، گالشی سراله، سلطانی افشین، زینلی ابراهیم. تاثیر تنش شوری (کلرید سدیم) بر رشد و تثبیت بیولوژیک نتیروژن در یازده رقم سویا. علوم کشاورزی و منابع طبیعی. 1383 [cited 2022August11];11(2):127-136. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=15947IEEE : کپی

رستمی هیر، م.، گالشی، س.، سلطانی، ا.، زینلی، ا.، 1383. تاثیر تنش شوری (کلرید سدیم) بر رشد و تثبیت بیولوژیک نتیروژن در یازده رقم سویا. علوم کشاورزی و منابع طبیعی, [online] 11(2), pp.127-136. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=15947. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 97 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی