برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

سبک رهبري و رهبري اثربخش در مديران سطوح مياني دانشگاه علوم پزشکي اصفهان در سال 1388

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: موفقيت سازمان در تحقق اهداف در گرو چگونگي اعمال مديريت و سبک هاي موثر رهبري مدير است. اين امر در کليه سازمان ها از جمله مراکز دانشگاهي صادق است. در تحقيق حاضر با بررسي سبک هاي رهبري و اثربخشي به بررسي رابطه اثربخشي رهبري و سبک رهبري در ميان مديران مياني دانشگاه علوم پزشکي اصفهان پرداخته شد.
روش ها: پژوهش از نوع توصيفي است و جامعه پژوهش کليه مديران سطوح مياني دانشگاه علوم پزشکي اصفهان (رييس و يا معاون دانشکده) بودند. ابزار گردآوري داده ها، پرسشنامه اي مشتمل بر سه قسمت است: قسمت اول شامل سوالاتي راجع به ويژگي هاي دموگرافيک قسمت دوم پرسشنامه بررسي سبک رهبري از باردنز و متزکاس و قسمت سوم پرسشنامه بررسي رهبري اثربخش از رمضاني است. سبک رهبري به سه دسته آزادمنشانه و آمرانه و تلفيقي طبقه بندي شد و اصول رهبري اثربخش برحسب امتياز حاصله با عناوين: رهبري قوي، رهبري خوب، رهبري نيازمند به تلاش بيشتر و رهبري ضعيف توصيف گرديد. و جهت تجزيه و تحليل داده ها از روش هاي آمار توصيفي استفاده شد.
نتايج: بر اساس نتايج، ميانگين سن آزمودني ها 44.9 سال، 76 درصد مرد، ميانگين سابقه کار برابر با 17.5 سال و سابقه مديريت 7 سال و ميانگين مدت آموزش کمتر از 1 ماه بود. 87 درصد از مديران مدرک تحصيلي بالاتر از دکترا داشتند. در بخش دوم بررسي سبک رهبري 60 درصد از مديران سبک رهبري آمرانه و 26 درصد مديران سبک رهبري تلفيقي و 13 درصد از مديران سبک رهبري آزادمنشانه داشتند و در بخش سوم بررسي رهبري اثربخش: 84 درصد رهبري را متناسب با رهبري قوي ارزيابي کرده اند و 16 درصد در حد خوب و هيچ يک رهبري خود را نيازمند به تلاش بيشتر و يا ضعيف ارزيابي نکرده بودند.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد انتخاب مديران با مرتبه مدارک آنها نه نوع مدارک مرتبط است طوري که 87 درصد مديران با مدرک دکترا به بالا در رشته هاي علوم پزشکي بوده اند. اکثرا رهبري را با انجام وظيفه يکسان دانسته و مطلوبيت را در بهره وري بيشتر مي دانند و به جنبه انساني آن توجه کمتري دارند. مديران دانشگاه ها براي داشتن يک رهبري اثربخش لازم است دوره هاي رسمي و غير رسمي مديريت را گذرانده باشند و صرفا افراد بر اساس مدارک بالاتر انتخاب نشوند
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

شکور، م.، و بذرافکن، ل.، و علی زاده، م.، و قاسمی، م. (1390). سبک رهبری و رهبری اثربخش در مدیران سطوح میانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1388. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی, 11(9 (پیاپی 38) (ویژه نامه توسعه آموزش و ارتقای سلامت)), 1255-1264. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=159416Vancouver : کپی

شکور مهسا، بذرافکن لیلا، علی زاده مریم، قاسمی مژده. سبک رهبری و رهبری اثربخش در مدیران سطوح میانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1388. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. 1390 [cited 2021September23];11(9 (پیاپی 38) (ویژه نامه توسعه آموزش و ارتقای سلامت)):1255-1264. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=159416IEEE : کپی

شکور، م.، بذرافکن، ل.، علی زاده، م.، قاسمی، م.، 1390. سبک رهبری و رهبری اثربخش در مدیران سطوح میانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1388. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی, [online] 11(9 (پیاپی 38) (ویژه نامه توسعه آموزش و ارتقای سلامت)), pp.1255-1264. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=159416. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 589 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی