نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

رابطه بين مديريت دانش و يادگيري تيمي در بيمارستان هاي منتخب شهر اصفهان در سال 1389

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: امروزه دانش به عنوان دارايي ارزشمندي شناخته شده که مبناي رشد پايدار و رمز حفظ مزيت رقابتي ماندگار يک سازمان به شمار مي رود. از اين رو اين تحقيق با هدف بررسي رابطه بين نمره مديريت دانش و يادگيري تيمي در بين کارکنان بيمارستان هاي منتخب دانشگاه علوم پزشکي اصفهان صورت گرفته استروش ها: اين تحقيق از نوع تحقيقات توصيفي - همبستگي (رابطه اي) است. جامعه مورد پژوهش کارکنان بيمارستان هاي منتخب شهر اصفهان هستند که به روش تصادفي طبقه اي نمونه گيري (196 نفر) صورت گرفته است. ابزار جمع آوري داده ها پرسشنامه هاي يادگيري تيمي و مديريت دانش بوده که اعتبار و روايي آن مورد تاييد قرار گرفته است. براي تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيفي و استنباطي استفاده شده است.نتايج: ميانگين نمره يادگيري تيمي 20.7±41.2 است. از طرفي ميانگين نمره مديريت دانش در بين کارکنان 20.1±39.9 است. به طور کلي بين ميزان مديريت دانش و يادگيري تيمي کارکنان با کمک آزمون آماري پيرسون (0.05>p) رابطه معناداري وجود دارد.نتيجه گيري: از آنجايي که نمره مديريت دانش و يادگيري تيمي در بين کارکنان ضعيف بوده است. مديران و تصميم گيران در بيمارستان ها بايستي برنامه هايي در جهت ايجاد دانش و نشر و انتقال آن و گسترش فرهنگ يادگيري تيمي طراحي کنند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

یعقوبی، م.، و جوادی، م. (1390). رابطه بین مدیریت دانش و یادگیری تیمی در بیمارستان های منتخب شهر اصفهان در سال 1389. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی, 11(9 (پیاپی 38) (ویژه نامه توسعه آموزش و ارتقای سلامت)), 1083-1090. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=159350Vancouver : کپی

یعقوبی مریم، جوادی مرضیه. رابطه بین مدیریت دانش و یادگیری تیمی در بیمارستان های منتخب شهر اصفهان در سال 1389. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. 1390 [cited 2022May22];11(9 (پیاپی 38) (ویژه نامه توسعه آموزش و ارتقای سلامت)):1083-1090. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=159350IEEE : کپی

یعقوبی، م.، جوادی، م.، 1390. رابطه بین مدیریت دانش و یادگیری تیمی در بیمارستان های منتخب شهر اصفهان در سال 1389. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی, [online] 11(9 (پیاپی 38) (ویژه نامه توسعه آموزش و ارتقای سلامت)), pp.1083-1090. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=159350. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 168 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی