نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1383 , دوره  11 , شماره  2 ; از صفحه 29 تا صفحه 42 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه گرانولومتري و تيپ سه جريان سيلابي در حوزه آبخيز زيارت گرگان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
رودها در شرايط هيدرو - ژنومورفيکي مختلف، رفتار جرياني متفاوتي به صورت جريان عادي، جريان مختلط، جريان گلي و جريان سيلابي دارند. تفکيک مکاني و زماني اين جريانها بر اساس خصوصيات گرانولومتريکي رسوبات بر جاي مانده، در تهيه پروژه هاي آبخيزداري به ويژه در دشت سيلابي رودخانه، از اهميت زيادي برخوردار است. آبخيز زيارت در فصل تابستان داراي جريانهاي سيلابي و گلي است و به صورت دوره اي و ناگهاني تأسيسات تامين آب شرب شهر گرگان و مکانهاي گردشگري مسير آبراهه اصلي را مورد تهديد قرار مي دهد. در اين تحقيق، به منظور تفکيک جريانهاي سيلابي، بعد از وقوع سه جريان در تاريخ هاي چهارم و پنجم مرداد 1378، چهاردهم شهريور 1379 و بيست و سوم و بيست و چهارم مهر 1379 در طول بازه مناسب از آبراهه اصلي از رسوبات بجا مانده، به صورت تصادفي 37 نمونه برداشته شد. پس از انجام آزمايشهاي مربوط به دانه بندي بروش الکتر و هيدرومتريف منحني هاي دانه بندي رسوبات ترسيم و شاخص هاي گرانولومتري کليدي شامل، ضريب تراسک، ضريب تقارن، انحراف معيار ترسيمي جامع (جورشدگي) و انديس کرومباين محاسبه گرديد. نتايج بررسي شاخص هاي گرانولومتري نشان داد که 3 جريان بررسي شده جز جريانهاي پر رسوب بوده به طوري که محاسبه گرديد. نتايج جريان مختلط و جريان هاي دوم و سوم جريان گلي تعيين گرديد. تجزيه واريانس شاخصهاي گرانولومتري نيز نتايج فوق را تأييد کرد و نشان داد بين جريان اول با دو جريان ديگر در سطح 5 درصد تفاوت آماري وجود دارد اما بين جريان دوم و سوم تفاوت آماري وجود ندارد. نتايج تجزيه واريانس اندازه قطر ذرات رسوبي با فراواني هاي مختلف نشان داد که بين 3 جريان بررسي شده، ميانگين اندازه قطر ذرات رسوبي با فراواني هاي کمتر از 50 درصد تفاوت آماري وجود ندارد اما در فراواني هاي بيش از 50 درصد تفاوت آماري وجود دارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

جندقی، ن.، و اونق، م.، و بیرودیان، ن.، و نجفی نژاد، ع.، و امینی، آ. (1383). مقایسه گرانولومتری و تیپ سه جریان سیلابی در حوزه آبخیز زیارت گرگان. علوم کشاورزی و منابع طبیعی, 11(2), 29-42. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=15923Vancouver : کپی

جندقی نادر، اونق مجید، بیرودیان نادر، نجفی نژاد علی، امینی آرش. مقایسه گرانولومتری و تیپ سه جریان سیلابی در حوزه آبخیز زیارت گرگان. علوم کشاورزی و منابع طبیعی. 1383 [cited 2022May24];11(2):29-42. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=15923IEEE : کپی

جندقی، ن.، اونق، م.، بیرودیان، ن.، نجفی نژاد، ع.، امینی، آ.، 1383. مقایسه گرانولومتری و تیپ سه جریان سیلابی در حوزه آبخیز زیارت گرگان. علوم کشاورزی و منابع طبیعی, [online] 11(2), pp.29-42. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=15923. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 96 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی