برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1390 , دوره  1 , شماره  4 ; از صفحه 79 تا صفحه 87 .
 
عنوان مقاله: 

مطالعه ريز ازديادي گل آنتوريوم آندرانوم از طريق کشت بافت

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پرند، تهران، ایران
 
چکیده: 

سابقه و هدف: آنتوريوم يک گياه علفي چند ساله و مهم ترين جنس اقتصادي خانواده آراسه است. کشت بافت آنتوريوم به عنوان روش نهايي براي تکثير سريع در کوتاه مدت پيشنهاد مي شود.
مواد و روش ها: رقم مورد استفاده در اين پژوهش، رقم صورتي بود. در آزمايش کالوس زايي ريز نمونه استفاده شده، قطعات برگ مي باشد که پس از تقسيم به قطعات 1
´1 سانتي متري در پتري ديش کشت شد. جهت ضد عفوني از هيپوکلريت سديم 1 درصد به مدت 20 دقيقه استفاده شد. براي کالوس زايي محيط کشت پايه MS همراه با هورمون هاي IAA در 3 سطح (0.1 تا 0.4 ميلي گرم بر ليتر) و هورمون BA در 4 سطح (0.25 تا 1.5 ميلي گرم بر ليتر) همراه با 8 گرم در ليتر آگار و 30 گرم در ليتر ساکارز در شرايط تاريکي استفاده گرديد. طرح آزمايشي مورد استفاده در اين آزمايش، فاکتوريل در قالب طرح کاملا تصادفي با 8 تکرار مي باشد. براي باززايي شاخساره از کالوس هاي بدست آمده، محيط کشت پايه MS و MS 1/2 بدون هورمون مورد استفاده قرار گرفت. شاخساره ها در محيط ريشه زايي کشت شدند.
يافته ها: نتايج آزمايش نشان داد که تيمار هورموني 0.2 ميلي گرم در ليتر
IAA همراه با 1 ميلي گرم در ليتر BA بهترين جواب دهي را داشتند و وجود يا عدم وجود رگبرگ در ريز نمونه بر درصد کالوس زايي در اين رقم بي تاثير است. در مرحله باززايي شاخساره محيط کشت پايه MS 1/2 بهترين گياهچه ها را از لحاظ تعداد، طول و قوي بودن گياهچه دارا مي باشد. محيط پايه MS 1/2 بدون تنظيم کننده رشد همراه با زغال فعال بهترين محيط ريشه زايي معرفي مي گردد.
نتيجه گيري: همه شاخساره ها بعد از 30 روز ريشه دار شدند و گياهچه ها پس از کشت در بستر پرلايت پس از مراحل سازگاري به گلخانه تحقيقاتي منتقل شدند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 268
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی