برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1390 , دوره  1 , شماره  4 ; از صفحه 37 تا صفحه 47 .
 
عنوان مقاله: 

مطالعه کاريوتيپ سه جمعيت گلايول .Gladiolus Italicus Mill

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بانک ژن گیاهی ملی ایران، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج، ایران
 
چکیده: 

سابقه و هدف: گونه هاي گلايول در معرض خطر فرسايش ژنتيکي و حتي انهدام هستند و از طرفي اين گونه ها بطور بالقوه مي توانند براي اصلاح و کشاورزي مفيد باشند، به علاوه تنوع موجود در کشور در ژرم پلاسم يا وجود ندارد و يا کافي نيست. بنابراين جمع آوري، حفظ و مطالعه تنوع ژنتيکي گونه هاي گلايل امري مهم و ضروري است.
مواد و روش ها: بر اساس منابع موجود از فلور ايران به مناطق مختلف مراجعه و سه جمعيت گلايول ايراني از محلات، الموت و مشهد جمع آوري و ويژگي هاي کاريوتيپي آن ها بررسي گرديد. از هر جمعيت، سه گياه براي اندازه گيري هاي مختلف به طور تصادفي انتخاب شد. مريستم انتهاي ريشه به مدت 3.5 ساعت در محلول پيش تيمار 8- هيدروکسي کينولين و سپس در محلول فيکساتور فارمر (محلول 1:3 اتانول و اسيد اسيتيک) به مدت 24 ساعت تثبيت شدند. رنگ آميزي نمونه ها توسط هماتوکسيلين انجام شد. براي هر نمونه حداقل 10 پهنه متافازي بررسي شد.
يافته ها: مطالعات کاريوتيپ در سه گونه از جمعيت گلايول ايران انجام شد. گونه هاي گلايول در ايران داراي تعداد متنوعي کروموزوم
60، 2n=2x=30 که در جزئيات کروموزومي و نوع کروموزوم متفاوت مي باشند.
نتيجه گيري: تقارن کاريوتيپ و تعداد کروموزوم
SAT و طول کروماتين ها و همچنين بر اساس آناليز کاريوتيپ، طول بازوهاي کروموزوم نسبت به بازوي کروموزوم، کوتاه و به طور قابل توجه متفاوت بود. بنابراين کروموزوم هاي متوسط نشانه هاي از ژنوتيپ هاي ديپلوئيد مي باشند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

فخرایی لاهیجی، م.، و رحیمی میدانی، ا.، و قنواتی، ف. (1390). مطالعه کاریوتیپ سه جمعیت گلایول .Gladiolus Italicus Mill. تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی, 1(4), 37-47. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=159091Vancouver : کپی

فخرایی لاهیجی مهشید، رحیمی میدانی اردشیر، قنواتی فرنگیس. مطالعه کاریوتیپ سه جمعیت گلایول .Gladiolus Italicus Mill. تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی. 1390 [cited 2021April14];1(4):37-47. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=159091IEEE : کپی

فخرایی لاهیجی، م.، رحیمی میدانی، ا.، قنواتی، ف.، 1390. مطالعه کاریوتیپ سه جمعیت گلایول .Gladiolus Italicus Mill. تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی, [online] 1(4), pp.37-47. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=159091>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 86 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی