نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1388 , دوره  - , شماره  - ; از صفحه 0 تا صفحه 0 .
 
عنوان مقاله: 

تركيب روش هاي حجم كنترل و تفاضل محدود، جهت مدل كردن جريان بين پره هاي توربين و بهينه سازي آن به كمك روش معكوس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است