برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1381 , دوره  57 , شماره  3 ; از صفحه 87 تا صفحه 92 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي امكان استفاده از بتائين به منظور صرفه جويي در ميزان متيونين مورد نياز جوجه هاي گوشتي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

هدف: بررسي اثر افزودن بتائين به جيره غذايي جوجه هاي گوشتي به منظور كاهش ميزان متيونين مورد نياز.
طرح: طرح كاملا تصادفي.
حيوانات: تعداد 700 قطعه جوجه خروس گوشتي يكروزه از سويه تجاري راس 208.
روش: جوجه هاي مورد آزمايش به صورت تصادفي به پنج گروه تقسيم شدند به طوري كه هر گروه مشتمل بر چهار زير گروه 35 قطعه اي بود. جوجه هاي يك گروه به عنوان گروه شاهد با جيره غذايي واجد متيونين، بر اساس مقادير پيشنهاد شده از سوي (1994) NRC تغذيه گرديدند. در جيره هاي غذايي چهار گروه ديگر، مقدار متيونين به ميزان 10 درصد نسبت به گروه شاهد كاهش داده شد (جيره هاي كم متيونين) و به ترتيب مقادير 0، 2 درصد 4 درصد، و 8 درصد بتائين به آنها اضافه گرديد. در پايان سنين 21، 42 و 49 روزگي، شاخصهاي توليدي مورد ارزيابي قرار گرفتند.
تجزيه و تحليل آماري: نتايج به دست آمده بر اساس آزمونهاي تجزيه واريانس و توكي مورد مقايسه قرار گرفتند.
نتايج: در پايان سن 21 روزگي، افزودن 4% درصد بتائين به جيره غذايي كم متيونين سبب افزايش معني دار وزن بدن در مقايسه با گروه شاهد و ساير گروههاي تغذيه شده با جيره هاي واجد بتائين گرديد (P=0.002). در حالي كه اضافه نمودن 0.02 درصد و 0.08 درصد بتائين، تاثير معني داري بر وزن بدن جوجه ها در مقايسه با گروه شاهد نداشتند (P>0.05)  از نظر ضريب تبديل غذايي، هيچ گونه تفاوت معني داري بين گروه شاهد با گروه هاي دريافت كننده جيره هاي واجد بتائين مشاهده نگرديد(P>0.05) . تغذيه جوجه ها با جيره كم متيونين بدون افزودن بتائين يا همراه با اضافه كردن 0.02 درصد بتائين سبب افزايش معني دار ضريب تبديل غذايي گرديد (P=0.02) ولي تاثير معني داري بر وزن بدن و ميزان مصرف غذا نداشت (P>0.05) در خاتمه آزمايش، اختلاف بين ميانگين وزن بدن جوجه ها و بازده غذايي در گروه شاهد با گروه هاي تغذيه شده به وسيله جيره هاي كم متيونين (با يا بدون افزودن بتائين) معني دار نبود(P>0.05) .
نتيجه گيري: از مجموع نتايج حاصل از اين بررسي مي توان چنين استنباط نمود علي رغم آن كه افزودن سطوح مختلف بتائين به جيره هاي كم متيونين، در مقايسه با جوجه هاي گوشتي تغذيه شده با جيره كم متيونين فاقد بتائين، تاثير معني داري بر بازدهي توليد نداشته است، ولي از آنجايي كه اضافه كردن 0.04 درصد بتائين به جيره كم متيونين سبب افزايش نسبي وزن بدن و بازده غذايي در جوجه هاي تغذيه شده با اين جيره در مقايسه با گروه شاهد و همچنين ساير گروه هاي دريافت كننده جيره هاي كم متيونين گرديد، به نظر مي رسد افزودن 0.04 درصد بتائين به جيره هايي كه ميزان ميتونين آنها كمي پايينتر از سطح مورد نياز مي باش، مي تواند اين كمبود را تا حدودي جبران نمايد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 99
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی