برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1381 , دوره  57 , شماره  3 ; از صفحه 93 تا صفحه 95 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير دريافت نمونه ياخته شناسي از دهانه گردن رحم در گاوهاي آبستن و غير آبستن

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

هدف: بررسي واكنش التهابي دهانه گردن رحم گاوهاي آبستن و غير آبستن پس از دريافت نمونه ياخته شناسي.
طرح: مطالعه مشاهده اي مقطعي.
حيوانات: 24 راس گاو آبستن 2 تا 4 ماهه و 9 راس گاو غير آبستن در مرحله لوتئال چرخه فحلي روش: نمونه گيري از ترشحات دهانه گردن رحم گاوهاي آبستن در 3 گروه 8 راسي به ترتيب در روزهاي صفر و3 ، صفر و 7 و صفر و 14 انجام شد. از گاوهاي غير آبستن كه در 2 گروه 3 و 6 راسي قرار داشتند در روزهاي 8 و 11 و 8 و 15 چرخه فحلي نمونه ياخته شناسي گرفته شد. گسترشهاي تهيه شده با رنگ گيمسا رنگ آميزي شده و با بزرگ نمايي 1000× ميكروسكوپ مورد بررسي قرار گرفتند. در هر گسترش حداقل 100 سلول در 20 ميدان ميكروسكوپي مورد شناسايي و شمارش قرار گرفتند.
تجزيه وتحليل آماري: آزمونهاي تجزيه و اريانس(ANOVA) ، دانكن و آزمون t.
نتايج: اختلاف آماري معني داري در درصد سلولهاي پوششي، سلولهاي پوششي بزرگ واكوئول دار و نوتروفيلهاي ترشحات دهانه گردن رحم گاوهاي غير آبستن در روزهاي 8، 11 و 15 چرخه فحلي ديده نشد. همچنين اختلاف آماري معني داري در درصد سلولهاي پوششي و سلولهاي پوششي بزرگ واكوئول دار ترشحات دهانه گردن رحم گاوهاي آبستن در روزهاي صفر، 3، 7و 14 نمونه گيري ديده نشد. درصد نوتروفيلها در روز 3 نمونه گيري (1.36 ± 2.47) با روزهاي 7 و 14 نمونه گيري از نظر آماري اختلاف معني دار داشت (P<0.05). در گاوهاي آبستن روش نمونه گيري از ترشحات دهانه گردن رحم سبب بروز واكنش التهابي جزيي مي شود كه تا روز سوم نمونه گيري وجود دارد و در روزهاي بعد برطرف مي شود.
نتيجه گيري: نتايج اين پژوهش نشان داد كه روش نمونه گيري
از ترشحات مخاط دهانه گردن رحم هيچ گونه واكنش التهابي قابل تشخيصي ايجاد نمي كند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 79
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی