برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1391 , دوره  16 , شماره  59 ; از صفحه 75 تا صفحه 85 .
 
عنوان مقاله: 

اثر کاربرد فسفر بر کاهش سميت کادميم در گياه اسفناج در يک خاک آهکي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
 
چکیده: 

آلوده شدن خاک هاي کشاورزي به فلزات سنگين يک خطر جدي مي باشد که از هر دو ديدگاه کشاورزي و زيست محيطي حائز اهميت است. از بين عناصر سنگين، کادميم به دليل تحرک و زيست فراهمي زياد آن در خاک و سميت آن براي انسان و گياهان، حتي در غلظت هاي پايين، اهميت زيادي دارد. برخلاف کادميم، فسفر عنصري ضروري براي رشد گياه است. به منظور بررسي اثر کاربرد کادميم، فسفر و برهمکنش آنها بر رشد و ترکيب شيميايي اسفناج در يک خاک آهکي آزمايشي در شرايط گلخانه در يک طرح کاملا تصادفي انجام شد. تيمارها شامل چهار سطح کادميم (5، 10، 20 و 40 ميلي گرم کادميم در کيلوگرم خاک به صورت سولفات کادميم) و چهار سطح فسفر (0، 20، 40 و 80 ميلي گرم فسفر در کيلوگرم خاک به صورت منو کلسيم فسفات) در سه تکرار بود. نتايج نشان داد که مصرف 40 ميلي گرم کادميم به طور معني داري وزن خشک اندام هوايي اسفناج را 47 درصد کاهش داد ولي مصرف فسفر اثر سوء کادميم بر وزن خشک را به طور معني داري تعديل نمود. همچنين مصرف فسفر، غلظت کادميم را به طور معني داري (78 درصد) در اندام هوايي گياه کاهش داد. با افزايش سطوح کاربردي کادميم غلظت اين عنصر در اندام هوايي اسفناج افزايش يافت. مصرف 40 ميلي گرم کادميم، غلظت فسفر اندام هوايي را 21.5 درصد کاهش داد. غلظت روي، منگنز، کلسيم و نيتروژن در اندام هوايي اسفناج تحت تاثير کاربرد فسفر به طور معني داري کاهش يافت ولي غلظت سديم افزايش يافت. کاربرد کادميم، کاهش غلظت روي اما افزايش غلظت کلسيم، سديم و نيتروژن را در اندام هوايي گياه، به دنبال داشت. نتايج اوليه نشان داد که براي کاهش غلظت و اثر سوء کادميم بر رشد گياه اسفناج، کاربرد فسفر در خاک هاي با کمبود اين عنصر، احتمالا مي تواند موثر باشد که مويد برهمکنش منفي بين اين دو عنصر است. قبل از هر گونه توصيه کودي نتايج اين پژوهش بايستي در شرايط مزرعه نيز تاييد گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 198
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی