نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
شهريور 1390 , دوره  69 , شماره  6 ; از صفحه 374 تا صفحه 380 .
 
عنوان مقاله: 

ارتباط ميان شاخص هاي وضعيت آهن و ضخامت اينتيما- مدياي شريان کاروتيد به عنوان عامل پيشگويي زودرس آترواسکلروز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تبریز، خیابان گلگشت، خیابان عطار نیشابوری، دانشکده بهداشت و تغذیه، مرکز تحقیقات علوم تغذیه
 
چکیده: 
زمينه و هدف: هموستاز غيرنرمال آهن از قبيل کمبود يا افزايش بيش از حد آن با پاتوژنز بسياري از بيماري هاي مزمن از قبيل ديابت و بيماري هاي قلبي عروقي در ارتباط است. احتمال دارد که آهن با افزايش استرس اکسيداتيو در پيشرفت آترواسکلروز دخيل باشد. تغيير در ضخامت انتيما- مدياي شريان کاروتيد (CIMT) نشان گري براي تصديق پيشرفت آترواسکلروز مي باشد. هدف اين مطالعه بررسي ارتباط بين وضعيت آهن و مراحل ابتدايي آترواسکلروز با به کارگيري ضخامت انتيما مديا شريان کاروتيد است.روش بررسي: 140 زن بزرگ سال سالم در محدوده سني 50-18 سال (پيش از يائسگي) بدون بيماري شناخته شده مزمن يا حاد، به صورت تصادفي از يکي از کلينيک هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي تبريز انتخاب شدند. خون گيري جهت ارزيابي پارامترهاي وضعيت آهن انجام شد. ضخامت انتيما مدياي شريان کاروتيد با روش غيرتهاجمي سونوگرافي اندازه گيري شد. افراد بر اساس ضخامت انتيما مدياي کاروتيد در دو گروه سالم (CIMT£0.8mm) و در معرض خطر (CIMT>0.8mm) قرار گرفتند. آزمون Student’s t-test براي مشاهده تفاوت ميانگين متغيرهاي بين دو گروه استفاده شد.يافته ها: ميانگين سني افراد مورد مطالعه 32.76±8.1 سال بود. ميانگين آهن سرم، فريتين سرم، هماتوکريت و متوسط حجم سلولي (MCV) در گروه در معرض خطر به طور معني داري بالاتر و برعکس ظرفيت تام اتصال آهن (TIBC) پايين تر بود (P<0.05) در حالي که از نظر تعداد گلبول هاي قرمز و هموگلوبين تفاوت معني داري بين دو گروه يافت نشد (P>0.05).نتيجه گيري: نتايج حاصل از مطالعه ارتباط نسبي بين پارامترهاي وضعيت آهن با ضخامت انتيما مديا شريان کاروتيد به عنوان عامل زودرس وقايع بيماري قلبي عروقي را نشان مي دهد. به نظر مي رسد با توجه به تناقض هاي موجود در ساير مطالعات، نياز به مطالعات بيشتر باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حیدری بنی، م.، و ابراهیمی ممقانی، م.، و حاجی مقصود، م.، و طرزمنی، م.، و مهتدی نیا، ج. (1390). ارتباط میان شاخص های وضعیت آهن و ضخامت اینتیما- مدیای شریان کاروتید به عنوان عامل پیشگویی زودرس آترواسکلروز. مجله دانشکده پزشکی, 69(6), 374-380. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=158895Vancouver : کپی

حیدری بنی مطهر، ابراهیمی ممقانی مهرانگیز، حاجی مقصود مسعود، طرزمنی محمدکاظم، مهتدی نیا جواد. ارتباط میان شاخص های وضعیت آهن و ضخامت اینتیما- مدیای شریان کاروتید به عنوان عامل پیشگویی زودرس آترواسکلروز. مجله دانشکده پزشکی. 1390 [cited 2022May26];69(6):374-380. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=158895IEEE : کپی

حیدری بنی، م.، ابراهیمی ممقانی، م.، حاجی مقصود، م.، طرزمنی، م.، مهتدی نیا، ج.، 1390. ارتباط میان شاخص های وضعیت آهن و ضخامت اینتیما- مدیای شریان کاروتید به عنوان عامل پیشگویی زودرس آترواسکلروز. مجله دانشکده پزشکی, [online] 69(6), pp.374-380. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=158895. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 123 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی