برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1390 , دوره  15 , شماره  57 ; از صفحه 209 تا صفحه 217 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير کود نيتروژن بر کارآيي مصرف کود و اجزاي عملکرد در ارقام ذرت

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آستارا
 
چکیده: 

به منظور ارزيابي تاثير سطوح مختلف کود نيتروژن بر کارآيي مصرف کود و عملکرد دانه ارقام ذرت، آزمايشي در مزرعه پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل به صورت اسپليت پلات در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي درسه تکرار در سال زراعي 1387 اجرا شد. فاکتور اول شامل سطوح کود نيتروژن از نوع اوره درکرت هاي اصلي (صفر، 80، 160 و 240 کيلوگرم در هکتار) و فاکتور دوم ارقام ذرت در سه سطح (SC-301، DC-370 و SC-404) در کرت هاي فرعي بود. نتايج نشان داد که عملکرد دانه و کارآيي مصرف کود به طور معني داري تحت تاثير سطوح کود نيتروژن، رقم و اثر متقابل رقم در سطوح نيتروژن قرار گرفتند. بيشترين عملکرد دانه به رقم SC-404 و کمترين آن به SC-301 تعلق داشت. مقايسه ميانگين ترکيب تيماري رقم در سطوح نيتروژن نشان داد که بالاترين عملکرد دانه به رقم SC-404 با مصرف 240 کيلوگرم کود نيتروژن تعلق داشت. عملکرد دانه در سطوح کودي 160 و 240 کيلوگرم نيتروژن در هکتار، مشابه و بيشتر از 80 کيلوگرم نيتروژن در هکتار بود. با افزايش سطح کود نيتروژن ارتفاع بوته، تعداد دانه در بلال و تعداد دانه در رديف افزايش يافت. مقايسه ميانگين ها نشان داد که با افزايش نيتروژن مصرفي کارآيي مصرف کود کاهش يافت به طوري که ميزان اين کارآيي از 17.13 کيلوگرم بر کيلوگرم در مصرف 80 کيلوگرم نيتروژن به 12.4  کيلوگرم بر کيلوگرم در مصرف 240 کيلوگرم کود نيتروژن در هکتار کاهش يافت. اثر رقم برکارآيي مصرف کود معني دار گرديد. ميزان اين کارآيي در هيبريد SC-404 بيشتر از هيبريد SC-301 برآورد شد. پيشنهاد مي شود به منظور دست يابي به حداکثر عملکرد دانه و کارآيي مصرف کود، رقم سينگل کراس 404 با مصرف 160 کيلوگرم کود نيتروژن در شرايط اقليمي اردبيل به کار برده شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 142
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی