نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير بازي هاي دبستاني منتخب بر رشد ادراکي- حرکتي و رشد اجتماعي دختران 9-8 سال

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد، واحد زرندیه، زرندیه، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: هدف از انجام اين تحقيق، بررسي تاثير يک دوره بازي هاي منتخب دبستاني بر رشد ادراکي- حرکتي و رشد اجتماعي کودکان بوده است. همچنين تاثير اين بازي ها بر اجزاي رشد ادراکي- حرکتي همچون سرعت، تعادل، هماهنگي دو جانبه، قدرت، هماهنگي فوقاني، سرعت پاسخ، کنترل ديداري حرکتي و چالاکي اندام فوقاني در دختران 9-8 ساله مورد بررسي قرار گرفت.مواد و روش ها: در اين کارآزمايي باليني تصادفي، تعداد 48 نفر از دانش آموزان کلاس دوم و سوم ابتدايي به صورت تصادفي از بين نمونه هاي همگن شده به وسيله پرسش نامه فردي انتخاب گرديدند و پس از انجام پيش آزمون مهارت هاي ادراکي- حرکتي Bruininks–Oseretsky و آزمون رشد اجتماعي Vineland به دو گروه بازي هاي دبستاني و فعاليت هاي معمول تقسيم شدند. در مرحله بعد بازي هاي دبستاني به مدت 8 هفته و 3 جلسه در هر هفته اجرا شد. در نهايت از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. سپس اطلاعات به دست آمده از پرسش نامه مشخصات فردي و آزمون هاي مربوط ثبت و به صورت توصيفي طبقه بندي و تنظيم گرديد. آناليز داده ها با استفاده از نرم افزار  SPSS16و در سطح  P<0.05صورت گرفت. تجزيه و تحليل اطلاعات با استفاده از آزمون هاي پارامتريک Independent t-test و Dependent t-test انجام شد.يافته ها: بازي هاي منتخب دبستاني نسبت به فعاليت هاي معمول از نظر آماري تاثير معني داري بر سرعت، هماهنگي فوقاني، چالاکي اندام فوقاني و رشد ادراکي- حرکتي آزمودني ها داشت ( .(P<0.001ولي تاثير آن بر تعادل ايستا و پويا، هماهنگي دو جانبه، قدرت، سرعت پاسخ، کنترل ديداري- حرکتي و رشد اجتماعي آزمودني ها معني دار نبود ( .(P>0.05نتيجه گيري: بازي هاي دبستاني مي تواند برنامه مناسبي براي رشد مهارت هاي ادراکي- حرکتي کودک باشد. اين در حالي است که ارتقاي مهارت هاي اجتماعي کودکان نيازمند فعاليت هاي گروهي برنامه ريزي شده و ساختارمند مي باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

عمارتی، ف.، و نمازی زاده، م.، و مختاری، پ.، و محمدیان، ف. (1390). تاثیر بازی های دبستانی منتخب بر رشد ادراکی- حرکتی و رشد اجتماعی دختران 9-8 سال. پژوهش در علوم توانبخشی, 7(5 (ویژه نامه)), 661-673. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=158735Vancouver : کپی

عمارتی فرشته سادات، نمازی زاده مهدی، مختاری پونه، محمدیان فاطمه. تاثیر بازی های دبستانی منتخب بر رشد ادراکی- حرکتی و رشد اجتماعی دختران 9-8 سال. پژوهش در علوم توانبخشی. 1390 [cited 2022May25];7(5 (ویژه نامه)):661-673. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=158735IEEE : کپی

عمارتی، ف.، نمازی زاده، م.، مختاری، پ.، محمدیان، ف.، 1390. تاثیر بازی های دبستانی منتخب بر رشد ادراکی- حرکتی و رشد اجتماعی دختران 9-8 سال. پژوهش در علوم توانبخشی, [online] 7(5 (ویژه نامه)), pp.661-673. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=158735. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 883 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی