نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1385 , دوره  - , شماره  9 ; از صفحه 484 تا صفحه 484 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير آرايش فضايي كانوپي ذرت بر شاخص هاي رشد علف هرز تاج خروس ريشه قرمز در اصفهان (كنگره)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است