نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1385 , دوره  6 , شماره  2 ; از صفحه 39 تا صفحه 50 .
 
عنوان مقاله: 

اثر دوره هاي مختلف تداخل علف هاي هرز بر روي عملكرد كمي و كيفي سه رقم كلزاي پاييزه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است