برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1390 , دوره  1 , شماره  4 ; از صفحه 61 تا صفحه 71 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه بي دردي بعد از عمل در بيماران تحت عمل جراحي شکستگي ساق پا با تجويز پيش داروي سلکوکسيب در زمان هاي مختلف قبل از عمل جراحي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، خیابان کریم خان، خیابان به آفرین، بیمارستان فیروزگر
 
چکیده: 

زمينه و هدف: تجويز داروي سلکوکسيب خوراکي قبل از عمل جراحي به منظور پيشگيري از درد پس از آن در مطالعات مختلف به اثبات رسيده است. مطالعات مختلفي نيز در مورد دوز کافي و موثر جهت کنترل درد پس از عمل به انجام رسيده ولي در مورد تجويز تک دوز آن يا تجويز در دوزهاي منقسم با مقدار کمتر هنوز اتفاق نظر وجود ندارد. در اين مطالعه سعي شده است که اثربخشي زمان هاي مختلف تجويز سلکوسيب به صورت پيش دارو در بيماران تحت عمل جراحي شکستگي ساق پا مورد بررسي قرار بگيرد.
مواد و روش: مطالعه حاضر به صورت يک کارآزمايي باليني تصادفي شده بر روي 60 بيمار با شکستگي ساق که کانديداي عمل جراحي با بي حسي نخاعي بودند انجام شد. پس از اخذ رضايت، بيماران به صورت تصادفي در سه گروه تقسيم شدند. گروه اول سلکوکسيب خوراکي با دوز 400 ميلي گرمي شب قبل از عمل جراحي، گروه دوم سلکوکسيب در دو دوز 200 ميلي گرمي شب قبل و صبح روز عمل جراحي و گروه سوم (کنترل) هيچ داروئي دريافت نکردند. شدت درد پس از عمل جراحي بر حسب اسکور مشاهده اي درد
(VAS)، زمان درخواست مسکن بعد از عمل جراحي و ميزان مصرف اپيوييدها ظرف 24 ساعت پس از عمل در سه گروه ثبت و مقايسه شدند. براي مقايسه داده هاي کيفي و کمي بين سه گروه از آزمون هاي کاي دو و آنوواي يکطرفه استفاده شد.
يافته ها: سه گروه از نظر توزيع سني، جنسي، طول مدت عمل جراحي اختلاف معني داري با يکديگر نداشتند. شدت درد پس از عمل طي 6 ساعت پيگيري در سه گروه مشابه بوده و به لحاظ آماري اختلاف معني داري نداشت. متوسط زمان درخواست مسکن از پايان بي حسي نخاعي در گروه سلکوکسيب با دوز 400 ميلي گرم
196.5±121 دقيقه بود که به طور معني داري بيشتر از گروه سلکوکسيب با دو دوز 200 ميلي گرم 127.5±68 دقيقه و در گروه کنترل 122.7±44 دقيقه بود (p=0.01). هر چند ميزان دريافت مسکن ظرف 24 ساعت پس از عمل در گروهي که تک دوز 400 ميلي گرم سلکوکسيب دريافت کرده بوده کمتر از دو گروه ديگر بود ولي به لحاظ آماري اين اختلاف معني دار نبود (p=0.662).
نتيجه گيري: دوز منفرد 400 ميلي گرمي سلکوکسيب به طور معني داري زمان درخواست مسکن پس از جراحي شکستگي ساق تحت بي حسي نخاعي را به تعويق مي اندازد هر چند در مقايسه با دو دوز 200 ميلي گرمي تاثيري بر روي شدت درد پس از عمل جراحي ندارد. همچنين دوز 400 ميلي گرمي تا حدي از ميزان مصرف اپيوييد در مقايسه با دوز 200 ميلي گرمي تکرار شده و گروه کنترل مي کاهد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

پورنجفیان، ع.، و صحت، م.، و قدرتی، م.، و رخ تابناک، ف.، و خلدبرین، ع. (1390). مقایسه بی دردی بعد از عمل در بیماران تحت عمل جراحی شکستگی ساق پا با تجویز پیش داروی سلکوکسیب در زمان های مختلف قبل از عمل جراحی. بیهوشی و درد, 1(4), 61-71. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=158683Vancouver : کپی

پورنجفیان علیرضا، صحت ملیحه، قدرتی محمدرضا، رخ تابناک فرانک، خلدبرین علیرضا. مقایسه بی دردی بعد از عمل در بیماران تحت عمل جراحی شکستگی ساق پا با تجویز پیش داروی سلکوکسیب در زمان های مختلف قبل از عمل جراحی. بیهوشی و درد. 1390 [cited 2021April22];1(4):61-71. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=158683IEEE : کپی

پورنجفیان، ع.، صحت، م.، قدرتی، م.، رخ تابناک، ف.، خلدبرین، ع.، 1390. مقایسه بی دردی بعد از عمل در بیماران تحت عمل جراحی شکستگی ساق پا با تجویز پیش داروی سلکوکسیب در زمان های مختلف قبل از عمل جراحی. بیهوشی و درد, [online] 1(4), pp.61-71. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=158683. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 117 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی