برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

سطح اضطراب رقابتي بسکتباليست هاي نخبه ايران و ارتباط آن با آسيب هاي ورزشي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* ایران، اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 
چکیده: 

زمينه: تاثير عوامل روان شناختي به طور روز افزوني در زمينه اجراي ورزشي، جلوگيري از آسيب ديدگي ورزشي، بازتواني ورزشي و به عنوان ابزاري موثر براي مديريت استرس و اضطراب در رقابت ها مورد تاييد تحقيقات مختلف قرار گرفته است. هدف اين پژوهش، تعيين اضطراب رقابتي ورزشي بازيکنان بسکتبال نخبه ايران و بررسي ارتباط آن با وقوع آسيب ديدگي هاي ورزشي در آن ها مي باشد.
روش: جامعه آماري پژوهش شامل 144 نفر از بازيکنان بسکتبال مرد
شركت كننده در ليگ برتر بسكتبال ايران بوده است که تعداد 127 نفر از آنان مورد آزمون قرار گرفتند. براي جمع آوري داده هاي پژوهش از پرسش نامه اطلاعات شخصي، پرسش نامه اضطراب رقابتي ورزشي (SCAT) و پرسش نامه آسيب ديدگي هاي ورزشي استفاده شد. جهت تجزيه و تحليل داده ها از آزمون t مستقل، آزمون ANOVA و ضريب همبستگي پيرسون استفاده گرديد.
نتايج: نتايج نشان داد 83.1 درصد از بازيکنان بسکتبال نخبه آسيب ديده از اضطراب رقابتي پاييني برخوردارند، در حالي که 15.6 درصد آنان از اضطراب رقابتي متوسط و تنها 1.3 درصد داراي اضطراب رقابتي بالايي بودند. نتايج در خصوص اضطراب رقابتي ورزشي بازيکنان بسکتبال نخبه آسيب نديده نشان داد که تنها 82 درصد آنان از اضطراب رقابتي پاييني برخوردارند، در حالي که 14 درصد از اضطراب رقابتي متوسط و فقط 4 درصد داراي اضطراب رقابتي بالايي بودند
.
نتيجه گيري: نتايج، تفاوت معناداري بين ميانگين نمرات اضطراب رقابتي ورزشي بازيکنان بسکتبال نخبه آسيب ديده و آسيب نديده نشان نداد. لذا به نظر مي رسد اضطراب رقابتي ورزشي رابطه اي با آسيب هاي ورزشي در بازيکنان بسکتبال نخبه ايران ندارد
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 183
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی